26 ביולי 2018

הפחם בעלייה

אחרי שנים של קיטון, השימוש בפחם בעולם חזר וגדל ב 1% בשנה שעברה. חברות החשמל שורפות אותה כמות פחם (יחסית) ששרפו לפני שני עשורים, ב 1998. המספרים האחרונים גם מראים שפליטות הפד"ח בעולם חזרו לעלות אחרי שלוש שנים של דריכה במקום. הגידול בשימוש בפחם נובע מתחנות כוח פחמיות חדשות שנבנו בהודו וסין (ובטח בעוד 10 או 30 ארצות).למרות הדחף הגדול של הממשלות וההשקעות הגדולות באנרגיות מתחדשות לא חל שינוי במגזר תחנות הכוח, ב 20 השנים האחרונות – הכמות היחסית של החשמל המופק מפחם לא ירדה, והכמות המופקת משמש ורוח אינה משמעותית. השמש והרוח לא הספיקו כדי לפצות על הירידה בחשמל מופק מאנרגיה גרעינית (נטולת הפליטות). כ 38% מהחשמל בעולם עדיין מופק מפחם. פליטות הפד"ח מהפקת חשמל עלו ב 1.6% בשנה שעברה. מעריכים שהירידה בשימוש בפחם בשנים קודמות והיציבות בפליטות הושגו בגלל האטה בצמיחה הכלכלית בסין [ובגלל מלחמתה בזיהום אוויר מתחנות כוח בסין]. ההתאוששות בסין גרמה לעלייה של 3.1% בשימוש באנרגיה, ומעריכם שיש עלייה של כ 4% בפליטות פד"ח השנה.
סוכנות האנרגיה הבינלאומית – IEA – הזהירה מפני "האטה מדאיגה" במעבר לאנרגיות מתחדשות המתבטאת בירידה של 7% בהשקעות במתחדשות, לרמה של 318 מיליארד דולר בשנה שעברה. ההאטה נמשכת גם השנה ומעמידה בספק את השגת היעדים האקלימיים היפים. הדלק המאובן הגדיל את חלקו בהשקעות, לראשונה מאז 2014, ל 790 מיליארד דולר.

הביקוש לפחם בהודו גדל בשנה שעברה ב 7% והגיע ל 900 מיליון טון. הפחם יהיה המקור העיקרי לאנרגיה בהודו לפחות במשך עוד 3 עשורים, למרות עידוד האנרגיות המתחדשות על ידי ממשלת הודו. הפחם מספק כ 60% מצרכי האנרגיה של הודו.

20 שנה של היסטריה, ודיבורים ומאמצים והכרזות ויעדים והשקעות אדירות באנרגיות מתחדשות וסובסידיות ובנייה של מיליוני מתקנים – כול זה ברכה לבטלה, נטול כול ערך מעשי. הפחם, הנפט והגז הם המקורות העיקריים לאנרגיה בעולם, ויישארו כאלה גם בעשורים הבאים. השמש והרוח הם אשלייה.

יעקב


אין תגובות: