9 ביולי 2018

טורבינות מזדקנות – סכנת נפשותמאמר שהתפרסם בעיתון הגרמני די-וולט (משם הצילום למעלה) מתריע נגד סכנת טורבינות הרוח המזדקנות. 
יש בגרמניה כ 30,000 טורבינות ביבשה, שמספקות בערך 15% מהחשמל. ברור שכדי להשיג את היעד הרשמי (המוגדר בחוק) של 100% אנרגיה מתחדשת צריך פי 6 מהכמות הזאת... כול גרמניה מלאה וזרועה בטורבינות ענקיות מאופק עד אופק.
הטורבינה היא מתקן ענקי, היא חדר מכונות בגודל של יותר מקרון רכבת, במשקל 100 טונות, המונף בראש מגדל פלדה בגובה 150-200 מ', והמחובר לפרופלורים שגודל הכנף שלהם כ 100 מ'.טורבינות הרוח הן למעשה מתקן תעשייתי גדול המונח בראש מגדל. מילא מתקן אחד... אבל מדובר בעשרות אלפי מפלצות כאלה...
כמו כול דבר מזדקנות הטורבינות, וכפופות לבעיות זקנה הן מתפרקות, או נשרפות, או במקרה הטוב מתקלקלות (בלי להתפרק או להישרף) ונשארות תקועות בשמיים. כאשר טורבינה נשרפת או מתפרקת היא מהווה סכנת נפשות לסביבה. יש בה עשרות או מאות ק"ג שמן דליק ומזהם, הן יכולות להצית שריפות קוצים או יער, והפרופלור הענק המתפרק עלול לעוף עשרות מטרים ולפגוע באנשים.
בעיה עם מתקנים אלה היא – שבהיותם חדשים יחסית – אין תקני בטיחות ברורים, אין ביקורת תקופתית למצב הבטיחותי של המתקן, כמו שמקובל בתעשייה.
הטיעון שאלפים או עשרות אלפים של מפלצות כאלה באתר הטבע הבתוליים ביותר (בהם יש רוח חזקה) היא תרומה לטבע, או תרומה לשמירת הסביבה – הוא טיעון מטורף. כיצד שוחרי סביבה יכולים לתמוך במפלצות – נשגב מבינתי. בייחוד שהתועלת מהן אפסית, כמות החשמל שמפיקות קטנה ולא ניתנת לשליטה, כך שהן מפיקות הרבה חשמל בזמן שאין צורך בו (בשעות הלילה), ובנוסף זקוקות לגיבוי מלא – כי 75% מהזמן לא מפיקות כלום.
הלוואי וממשלת ישראל תמנע זיהום נופי ארצנו, פגיעה בטבע ובציפורים ובני אדם, ותאסור הקמת מפלצות חסרות תועלת אלה בישראל.

יעקב


אין תגובות: