12 באפריל 2016

הנזקים הסביבתיים של טורבינות הרוח.בארץ נדבקנו באופנה העולמית של קידום טורבינות רוח בתור "אנרגיה ירוקה". הרבה גורמים, בין פעילי הסביבה נאיביים ובין אם היזמים הממולחים, דוחפים להתקנה של טורבינות לפי השיטה: "כמה שיותר, ויעלה כמה שיעלה".
אבל, טורבינות הרוח יש להן השפעה סביבתית כבדה ומזיקה. צריך לבדוק היטב את הנושא לפני שנסחפים באופנה העולמית, ומשחיתים את הנופים שלנו עם אלפי מפלצות.
החברה להגנת הטבע, לוקחת את נושא שמירת הטבע ברצינות בניגוד להרבה ארגונים אחרים שקוראים לעצמם "ירוקים". היא יזמה עריכת מחקר שיסכם את כול הידוע בעולם על נזקים אפשריים לטבע ולאנוש מטורבינות הרוח.
הנה עיקר הממצאים, כפי שפרסמה החברה להגנת הטבע:

"בתחום בריאות הציבור נמצא כי לטורבינות יכולות להיות השפעות שליליות על הבריאות בשל ריצוד, רעש וויברציות. כמו כן, הוצעו מספר מנגנונים לפגיעה של טורבינות רוח בבריאות הציבור שלא נחקרו דיין על מנת להוכיח אותם או לשלול אותם. אחד המנגנונים הללו מציע שוויברציות בתדר נמוך גורם למחלת ים בקרב תושבים בסביבת הטורבינות. עם התפתחות התחום בעולם, סביר להניח שייעשו מחקרים רבים נוספים על ההשפעות הבריאותיות של טורבינות.

בתחום ההשפעה על עופות, נמצא כי ישנן חוות טורבינות רוח שקוטלות עשרות עופות בממוצע לטורבינה בשנה. הערכות מצביעות על מאות אלפי עופות שנקטלות מדי שנה בארצות הברית וקנדה, וההערכה היא שבעולם כולו נקטלים כדי מיליוני עופות. בשל תנאיה הייחודיים של ישראל, מחברי הדו"ח צופים חריגה ביחס לממוצע מהניסיון בעולם. אנו מעריכים כי פיתוח משמעותי של טורבינות רוח בישראל עשוי להוביל לקטל של עשרות אלפי עופות בשנה. חשש מיוחד קיים ביחס לעופות דורסים ודואים- יציבים, מקייצים, חורפים ונודדים- שרגישים לפעילות של טורבינות רוח. אוכלוסיית הדורסים המקננת בישראל ומיליוני הנודדים עלולים להיפגע קשות מפיתוח מאסיבי של טורבינות רוח בישראל.

בתחום ההשפעה על עטלפים נמצא כי היקף הפגיעה בעטלפים גבוה מששערו בעבר ומעריכים כי בעולם נקטלים מדי שנה כ-1.6-6.4 מיליון עטלפים על ידי טורבינות רוח. ההערכה היא כי פיתוח של טורבינות רוח בישראל יגרום לקטל של לפחות 4,000-16,000 עטלפים בשנה. יש לתת תשומת לב כי ישראל מאופיינת במגוון גדול במיוחד של עטלפים וכי רובם מצויים בסכנת הכחדה ברמה זו או אחרת."

המחקר מציין נזקים נוספים לסביבה, לנוף ולבתי הגידול של חיות הבר, הנובעים מפריצת דרכים והרחבת פעילות אנושית בשטחי טבע בתוליים.

יש לברך את החברה להגנת הטבע על שהיא מתייחסת ברצינות להגנת הטבע (והאדם) והתגברה על התקינות הפוליטית האופנתית, שאינה מרשה להגיד מילה רעה על מפלצות הרוח. המחקר הזה חשוב, הוא מביא לתודעת הציבור את ההשלכות החמורות של התקנה מאסיבית של טורבינות רוח, כפי שנעשתה בארצות אחרות.

ארצנו קטנה וצפופה (בניגוד לארצות אחרות). אין לנו שטחי טבע רבים, ובוודאי לא שטחי טבע שאנו רוצים להשחית באמצעות טורבינות. גם רוח רבה אין בארץ (ביחס למקומות אחרים). חוץ מזה – אין בטורבינות שום תועלת – הן מפיקות מעט חשמל (פחות מ 25% מהזמן), וגם זה – רובו בלילה כאשר הצריכה נמוכה ואין צורך בחשמל נוסף. בכול מקרה אסור להתקין טורבינות בקרבה של יישובים, בשל הנזק הבריאותי לאנשים.

מכול הסיבות האלה אנו קוראים לממשלה ולחדול לגמרה מהתקנת טורבינות בארץ. בטח ובטח שאין לסבסד את הטורבינות ולעודד ולהרחיב את הנזקים שנגרמים לטבע. הנזקים של הטורבינות הם ממשיים, ברורים, עכשוויים, בניגוד לתועלת  האפסית שכביכול יש להן בקיטון ההתחממות הגלובאלית – שהוא איום מרוחק וספקולטיבי.

יעקבתגובה 1:

ביולוג ירושלמי אמר/ה...

תודה על העידכון.
מידע חשוב והכרחי.