2 בספטמבר 2020

תחזיות העלייה בטמפרטורה של ה-IPCC מול המציאות.

מאת פרופ' מיכה קליין

טמפרטורה בין חזוי למדוד

מאז פרסום המודלים של IPCC, הן ביחס לשינויי הטמפרטורה הצפויים והן לעלייה הצפויה בגובה פני הים, עברו כבר כמעט שני עשורים. תקופה זו היא אמנם תקופה קצרה כאשר עוסקים בתחזיות אקלימיות, אך למרות זאת חוקרים רבים העמידו במבחן "המדוד מול החזוי" את התחזיות האלה. לפי תוצאות השוואה זו המוצגות באיורים 1, 2, ברור כי תחזיות המודלים גבוהות בהרבה לעומת תצפיות האמת.

איור 1. תחזית העלייה בטמפרטורה לפי ה-IPCC על בסיס נתוני 1900–2000 לעומת מה שנמדד בפועל (מקור: Scafetta 2017). הכוכביות האדומות הן תוספת שלי המדגישה שנים בהן היתה תופעת אל-ניניו חזקה יחסית., בשנה כזו הטמפרטורה עולה.

מחקר  נוסף המראה תוצאה דומה , נערך באוניברסיטת אלבמה, בו נאמר כי לפי המודלים של ה-IPCC הטמפרטורה הייתה צפויה לעלות ב- 0.22 מעלות צלסיוס לעשור אך הפועל היא עלתה רק 0.06 מעלות לעשור. איור 2.

איור 2. השינוי בטמפרטורה החזוי (קו אדום) לעומת הנמדד בתצפיות לווין (קו כחול).

מחקר שלישי מראה כי העלייה הממוצעת (לכל המודלים) הייתה צפויה להיות 0.75 מעלות לתקופה 1990-2017 ואילו הפועל נמדדה עלייה של 0.34 מעלות. איור 3.

איור 3. החזוי לתקופה 1990-2017 הייתה 0.75 ובפועל העלייה רק 0.34.

המחקר הרביעי ואולי המפורסם מכולם הוא מחקרו של פרופ קריסטי מאוניברסיטת אלבמה, שהוצג בעדות בפני הסנט האמריקאי ומוצג כאן בצורתו הפשוטה. יש לקריסטי גם איור המראה את כל המודלים , כאן איור 4, מוצג רק הממוצע.

איור 4. קו אדום,- תחזית,  קו ירוק – נתונים מבלונים לחיזוי מזג אוויר,  קו כחול -  מדידות מלוויינים.

המחקר האחרון שאביא כאן מקבוצה גדולה יותר הוא זה שבו מוצגת ההתאמה של ה-IPCC לתחזיות עם חלוף הזמן ואף על פי כן הם לא מתקרבים לדיוק בתחזיות . תחזיות ה-IPCC לפי הדוחות השונים לשנים 1990, 1996, 2001 ו2007  לעומת התוצאות שנמדדו, קו שחור, התחזיות גבוהות פי 2 עד פי 5 מהמדידות בפועל. 

איור 5. התחזיות של ה-IPCC בדוחות השונים לעומת נתונים מדודים.

טמפרטורה באטמוספירה

ה-IPCC בנה מודל החוזה את שינויי הטמפרטורה באטמוספירה מפני השטח ועד לגובה של 50.000 רגל. ישום מודל זה לאזור הטרופי מוצג באיור 6. תקופת התצפיות היא 1979 -2010.

איור 6 . השינוי בטמפרטורה במעלות צלסיוס, לעשור, מפני השטח עד גובה 50.000 רגל. בין הקווים האדומים - התוצאות החזויות לפי מודל ה-IPCC , בין הקווים האפורים - מה שנמדד בפועל..

עלייה בגובה פני הים.

ה-IPCC לא מסתפק רק התחזיות טמפרטורה אלא בנה מודל גם לחיזוי העלייה בפני הים איור 7 מראה את תוצאות התחזית לעלייה בפני הים מול המדידות בפועל. הגרף מציג גם את התחזיות ההזויות של אל-גור.

איור 7. העלייה במפלס פני הים – חזוי בכחול, ירוק ושחור,  המדוד – באדום.

סיכום.

ה-IPCC ידוע כגוף המוביל את נושא ההתחממות הגלובלית מעשה ידי אדם, הארגון קיבל פרס נובל על הנושא בשיתוף עם אל-גור בשנת 2007. בחינה עכשוית של כל המודלים שלהם הן ביחס לטמפרטורות,הן ביחס לאטמוספירה והן ביחס לעלייה בגובה פני הים, כשלו.

האם לא הגיע הזמן למחוק את תחזיות ה-IPCC ?


3 תגובות:

עפרה קליין בן דוד אמר/ה...

שלום, המידע המוצג מעניין אך מעננין היה לראות גם גרפים של גופים אקדמיים עצמאיים התומכים התחזיות ה IPCC.

יוני אמר/ה...

עפרה
מה זה "גופים אקדמיים"? גרפים מדעיים מוצגים על ידי מדענים, לא על ידי "גופים". זו בדיוק חלק מהבעיה, שה"גופים המדעיים" כפי שהם נתפסים בציבור (ה-IPCC הוא דוגמא עיקרית, אבל יש עוד) הם כלל לא גופים מדעיים כי אין דבר כזה. מדע נערך על ידי מדענים. אחרת הוא לא מדע.

יעקב אמר/ה...

ה IPCC נמצא בעיצומו של התהליך של ניסוח ופרסום הדו"ח הששי שלו AR6 אשר צפוי להתפרסם ב 2021. לצורך כך התבקשו חוקרי המודלים להריץ ריצה חדשה ומעודכנת של המודלים שלהם - והתוצאות הם במסגרת מה שנקרא CMIP6.
https://www.carbonbrief.org/cmip6-the-next-generation-of-climate-models-explained

כללית אין הבדל גדול בין הריצות החדשות של המודלים לבין הריצות הקודמות CMIP5 שנכללו בדוח AR5 מ 2013.

ההבדל העיקרי הוא אולי גודל מרווח הרגישות. רגישות היא בכמה מעלות תעלנה הטמפרטורות עבור הכפלה של ריכוז הפד"ח. במודלים CMIP5 הרגישות הייתה בין 2.8 מעלות ל 4.7. ב CIMP6 הרגישות היא בין 1.8 ל 5.6. מדובר על כ 40 מודלים אקלימיים, של קבוצות מחקר שונות במוסדות שונים בעולם. מרווח התוצאות גדול מאד - כאמור בין 1.8 ל 5.6.

המרווח הגדול הזה אומר דבר אחד: אין לנו מושג מה הנכון.
אין כזה דבר "תחזית המודלים". יש 40 מודלים (או יותר) וכול אחד יש לו תחזית אחרת - מתחזיות גבוהות ועד נמוכות. אין לנו מושג מה מזה נכון. כולם לא יכולים להיות נכונים (תואמים למציאות) - הם נותנים תוצאות שונות. אנו לא יודעים מי נכון ומי לא.