19 בנובמבר 2021

מצב הקרחונים באנטרקטיקה

לאחר שהועלתה המצגת של פרופ' מיכה קליין על ההמיספרה הצפונית הועברו בקשות על ידי כמה מהצופים לערוך מצגת מקבילה לאנטרקטיקה.

גם נתוני יבשת זו לא מראים הפשרת קרחונים בשנים האחרונות.

לכן האיום על העלייה הצפויה בגובה פני הים מהפשרת אנטרקטיקה אין לו בסיס בנתונים העכשוויים.

לפניכם המצגת:


אין תגובות: