3 בנובמבר 2021

מכתב למנהלי המחוזות במשרד החינוך בנושא "צעדת האקלים"


מכתבה של ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית ושל חני פלג, מדריכה מרכזת החינוך לקיימות, אגף מדעים, במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. המכתב הופץ ב-17 באוקטובר 2021 לקראת "צעדת האקלים" שהתקיימה ב29 באוקטובר 2021. על פי הדיווחים אלפי בני נוער ותלמידי בתי ספר השתתפו באירוע.

בעקבות המכתב הוציא הפורום לרציונליות סביבתית מכתב ובו בקשות הבהרה למנכ"ל משרד החינוך.תגובה 1:

אשר פט אמר/ה...

אנא, עדכנו אל תגובה של משרד החינוך לכשתבוא