3 בנובמבר 2021

ועידת גלזגו "החלטת העצים" – האומנם שינוי?

פרופ' מיכה קליין

"ההצלחה" הראשונה של ועדת האקלים בגלזגו כפי שפורסם בתקשורת היא ההחלטה על הפסקת בירוא היערות בעולם.

השאלה היא כמובן מה היה המצב של יערות העולם לפני ההחלטה?

איור 1, מבית המדרש של אוניברסיטת בוסטון בארצות הברית מראה כי ברוב שטחי העולם יש עלייה גדולה מאד בכיסוי הצמחי בשנים 2000-2017.

אומנם נראת ירידה ביערות האמזונס ובאפריקה (גוונים אדומים) אך בשאר העולם הגוונים הירוקים שולטים. איור 2, מציג את השינוי בשטחי היערות ביבשות העולם השונות בשנים 1982-2016 (נכתב ב-2018) .

 ברור כי תוספת השטח המיוער בצפון אמריקה+אירופה+ אסיה גדול בהרבה מהשטח שנגרע בדרום אמריקה ובאפריקה.

 


מקור נוסף המתאר את אותה מגמה של עליה בכיסוי הצמחי בעשורים האחרונים מוצג באיור 3

במפה התחתונה הצבע הירוק המציג אזורים בהם יש עלייה בצומח רב הרבה מהשטחים האדומים המייצגים ירידה בכיסוי הצמחיה.

לסיכום, החלטה ראשונה שאין לה למעשה ממשות, שכן היא רק מחזקת את המגמה הכללית בעולם.

תגובה 1:

יעקב אמר/ה...

יש כמובן גם כריתת עצים יזומה ומעודדת על ידי הממשלות בשם המלחמה בשינויי האקלים. הכוונה לכריתת עצים לשם יצירת "כדורי דלק" שמשמשים כדלק בתחנות כוח במקום הפחם, ומזכים את בעלי התחנות בקרדיטים על מכסות ירוקות וצימצום פליטות.
מנהג זה שהתקבל כיוזמה ירוקה הוא פשע נגד האנושות. אנו מקווים שכריתת היערות למען יצירת "ביומסה" כדלק בתחנות כוח תיפסק לחלוטין בעיקבות וועידת גלזגו (fat chance).
http://www.green-logic.info/2014/03/blog-post_17.html