24 בנובמבר 2013

אסונות טבע והפוליטיקה.

מזג האוויר משתנה, כמות סופות הטורנדו משתנה כול שנה, חקר השינוי הוא נושא מעניין מבחינה אקדמית.
מה שחורג מעניין אקדמי היא העובדה שאחרי כול אסון טבע מיד מתמלאת העיתונות בטענות שכול אסון הוא תוצאה ישירה של עליית ריכוזי הפד"ח הנגרמת על ידי בני אדם, ושחייבים לנקוט בפעולה פוליטית מידית כדי למנוע אסונות דומים בעתיד.
אין שום הוכחה לכך שהשפעת הפד"ח  יותר שלילית מחיובית. אבל, הצעדים הפוליטיים בהם נוקטים מהווים איום ממשי להרס הציוויליזציה האנושית. אם אתם לא מאמינים זכרו את ה"יעדים" : קיטון ב 90% או יותר בפליטות הפד"ח. אח"כ דמינו לעצמכם את התוצאות על אורח החיים ורמת החיים אם אכן קיטון כזה יתרחש [כלומר: אם יכפו עלינו מחסור וצנע באנרגיה]. האסון העלול להתרחש, כתוצאה ממחסור באנרגיה, יהיה כול כך גדול, שהנזקים של הפד"ח (אם יש כאלה) בטלים בשישים לעומתו.


יעקבאין תגובות: