22 בנובמבר 2015

400 שנה של התחממות?

ד"ר ג'ודי קורי מפרטת אירועי התחממות האקלים בעבר, לפני שפליטות הפד"ח האנושיות היו קיימות, ותוהה במה הם היו שונים מההתחממות הנוכחית, ומה בדיוק גרם להם.

בדו"ח האחרון IPCC AR5  נאמר: "סביר בצורה קיצונית (כלומר: יותר מ 95% בטוח) extremely likely – שיותר מחצי ההתחממות (העלייה בטמפרטורה הממוצעת העולמית) בין 1951 ל 2010, נגרמה על ידי גידול ריכוז גזי חממה (שמקורם בבני האדם) וגורמים אחרים הקשורים בבני האדם (כמו שינוי שימוש קרקע). ההערכה הטובה ביותר של התרומה האנושית להתחממות היא דומה להתחממות שנמדדה בתקופה זו". 

[הנה פירוש רש"י למשפט מסובך ומסורבל זה: הם מעל 95% בטוחים שיותר ממחצית ההתחממות נגרמה על ידי בני האדם, אבל מעריכים (אולי "רק" 90% בטוחים) שכול ההתחממות נגרמה על ידי בני האדם הרשעים. דרך אגב: ההערכות האלה – 95%, 90% הן הערכות סובייקטיביות מהבטן שאין בינן לבין המדע שום קשר].

ד"ר קורי אומרת שייחוס ההתחממות מאז 1951 כולה לבני האדם אינה משכנעת כול עוד אין הסבר טוב להתחממות שהתרחשה בתחילת המאה ה- 20 (מאז 1900), וכן להתחממות המתמשכת שלפני המאה ה-20.

כל נושא ה"ייחוס" ( attribution- זיהוי הסיבה להתחממות) מתבסס על מודלים אקלימיים. המודלים מראים שללא הכנסת הגורם האנושי אין התאמה בין המודלים למדידות, ורק כאשר מכניסים את הרכיב האנושי נוצרת ההתאמה – מכאן (מסיק ה IPCC  על פי המודלים) שהרכיב האנושי הוא ההסבר להתחממות בסוף המאה ה-20.


בגרפים אלה, הלקוחים מדוח IPCC, רואים בגרף העליון תוצאה של מודלים ללא השפעה אנושית (קו אדום) לעומת מדידות במציאות (קו שחור) – וחוסר התיאום. בגרף התחתון רואים שכאשר מכניסים את ההשפעה האנושית בחישוב המודלים יש תאימות בין המודלים למציאות.

אולם, אומרת ד"ר קורי, לפי הגרפים המופיעים בדוח ה 5AR  IPCC , יש התאמה בין המודלים (עם השפעה אנושית) לבין המדידות בתקופה 1970-2000, אבל יש חוסר התאמה בשלוש תקופות אחרות: 1910-1940 (תקופת התחממות), 1940-1970- תקופת "הפסקה" בהתחממות או התקררות קלה, ובתקופה מאז 2000 – התקופה של ההפסקה הנוכחית. אין ל IPCC  הסבר לחוסר ההתאמה הזו. מאין – אם כן – הביטחון הגדול שההתאמה בתקופה 1970-2000 אינה מקרית? כלומר - מאין הביטחון שהמודלים באמת מתארים את האקלים ואינם תרגיל בנדמה לי?

הדוח הקודם של IPCC, AR4 , אומר: "חלק ניכר של שינויי הטמפרטורה בחצי הכדור הצפוני, ב 700 השנה שלפני 1950 נגרמו, קרוב לוודאי, על ידי אילוצים טבעיים". [זה כמובן לא מדע אלא ניחוש – כאשר לא יודעים מה הסיבה אומרים "אילוצים טבעיים"].

ד"ר קורי אומרת שכדי להשתכנע ( ב 95%) שתקופת ההתחממות בת 30 השנה (1970-2000) נגרמה על ידי בני האדם, צריכים הסברים טובים להתחממויות האחרות בנות 30 שנה או יותר, שהתרחשו לפני זה, מסיבות שלא יכולות להיות קשורות לבני האדם וגזי החממה.

הגרף הבא מתאר את עליית ריכוז הפד"ח באטמוספרה.
מהגרף רואים שבין השנים 1910-1940 עלה ריכוז הפד"ח מ 300 חלקים למיליון ל 311, עלייה של רק 11% מהעלייה הכוללת עד היום שהייתה בשיעור 100 חלקים. אבל, בתקופה הזו התרחשה עלייה בטמפרטורות שמהווה 40% מהעלייה הכוללת. מה הגורם לעלייה זו? הפד"ח לא. חוץ מזה: 25% מפליטות הפד"ח האנושיות התרחשו מאז 1998 – אבל עליית הטמפרטורות למעשה נעצרה בתקופה זו.

רואים בבירור (אומרת קורי) שמשהו אחר, מלבד הפד"ח היה הסיבה העיקרית לעליית הטמפרטורות בין 1910-1940. המודלים האקלימיים אינם כוללים את הגורם הזה, כי הוא לא ידוע, והמודלים אכן לא תואמים את המדידות בתקופה זו.

בנוסף, שורה ארוכה של מחקרים מראים עלייה (אומנם מתונה) של טמפרטורות לפחות מאז שנת  1800 וייתכן שגם מאז 1600. יש תנודות מעלה ומטה, תקופות של עלייה ותקופות של ירידה, אבל במגמה כוללת של עלייה. מה גורם לעלייה זו? מה גורם לתקופות של עלייה ותקופות אחרות (בנות כ 30 שנה בערך) של ירידה? אין אנו יודעים, אבל, דבר אחד בטוח – זה לא קשור לגזי החממה האנושיים שעוד לא היו אז. אז אומרים: גורמים טבעיים. מאיפה, אם כן, הביטחון הגדול ( 95% ) של ה IPCC, שהגורמים הטבעיים חדלו לפעול ב 1970, וכל עליית הטמפרטורות מאז נגרמה על ידי בני האדם?

בסיום אומרת ד"ר קורי שיש עוד הרבה שלא ידוע ודורש מחקר, והטענה על בטחון ב 95% שההתחממות נגרמת כולה או רובה על ידי בני האדם אינה מוצדקת.

יעקב


תגובה 1:

איל אמר/ה...

קןראים לזה GIGO.
Garbage in, Garbage out