24 בנובמבר 2015

כלבי הים חזרו לתימזה

פעילי הסביבה אוהבים להציף אותנו בסיפורי זוועה על זיהום נוראי פה, והרס סביבתי גדול שם. הפעם אני רוצה להביא סיפור חיובי ואופטימי- סיפור תחייתו של נהר התמזה Thames העובר בלב לונדון.

נהר התמזה שימש בעבר, כמו נהרות רבים אחרים (ולהבדיל – הירקון והקישון אצלנו) – כתעלת ביוב ענקית שניקזה את השפכים של מאות מפעלים לאורך גדותיו. בשנת 1957 הכריז המוזיאון לטבע כי הנהר מת מבחינה ביולוגית, כלומר אין בו חיים, בשל הזיהום. הוא היה, למעשה, תעלת ביוב ענקית ומסריחה. ה"גארדיאן" כתב ב 1959 שאין חמצן במים (בגלל הזיהום). ההפצצות של מלחמת העולם השנייה, שהרסו את מערכת הביוב של לונדון, תרמו אף הן לזיהום הנהר.

אולם, עם השיקום שלאחר המלחמה, שוקמה גם מערכת הביוב, דבר שהביא לקיטון הזיהום של הנהר.  בהמשך, בשנות ה 1970-80 שופרו מערכות ניקוז מי הגשם והוחמרה הרגולציה האוסרת שפיכת חומרי פסולת לנהר. שיפורים טכנולוגיים, ושינויים באופי התעשייה מתעשייה בסיסית לתעשייה מתוחכמת ונקיה יותר תרמו גם כן.


הנהר חזר לחיים היום, חיים בו 125 מיני דגים, לעומת אפס דגים בשנות ה 1950. יחד איתם חזרו היונקים הימיים, יותר מ 2000 כלבי ים נצפו, וגם, מידי פעם, לויתנים.

A common seal (Phoca vitulina) in the Thames (Credit: Chris Laurens/Alamy Stock Photo)


גם עופות המים חזרו.

Ducks near Blackfriars Bridge (Credit: Duncan Veere Green/Alamy Stock Photo)

הטענה של פעילי סביבה שהאדם גורם לזיהום – בייחוד בגלל התיעוש – היא נכונה. בתחילה, כאשר האדם עני, מתרחש תהליך תיעוש מואץ – שמטרתו לספק את צרכיו הבסיסיים של האדם. בתהליך זה מרוכז המאמץ בהיחלצות מעוני – וכתוצר לוואי נוצר זיהום סביבתי. ראינו זאת גם בסין. אולם זה לא תהליך חד סטרי ובלתי הפיך, של זיהום הולך וגובר, בהכרח. ההיפך הוא הנכון.

עם ההתעשרות (שהתאפשרה בזכות התיעוש) גוברת הדרישה לסביבת חיים נקיה ונעימה, ומתפנים גם משאבים לניקוי הסביבה. וכך מתרחשים תהליכים של ניקוי הסביבה – להם אנו עדים בארצות המפותחות, בכול התחומים – ניקוי זיהום האוויר וניקוי זיהום הנהרות, וטיפול מעמיק בשפכים ופסולת.
הפתרון לסביבה מזוהמת הוא לא מלחמה נגד התיעוש ונגד הצמיחה הכלכלית וההתעשרות. גם לא השאיפה לחזור אחורה לעבר ה"זוהר" בו האדם הפרימיטיבי חי, כביכול, בהרמוניה עם הטבע. הפתרון הוא הפוך: לשאוף ליותר צמיחה כלכלית והתעשרות, כי רק העושר מאפשר להשקיע המשאבים הנחוצים כדי לנקות את הסביבה ולהימנע מלזהם אותה.


התמזה מוכיחה שהזיהום אינו תהליך בלתי הפיך, שמה שזוהם ניתן לניקוי, ושמירת הסביבה אינה עומדת בסתירה לצמיחה ותיעוש אלא תלויה בהם. גם אצלהו נוקו הנהרות ירקון וקישון שהיו בעבר מזוהמים מאד.

יעקבאין תגובות: