2 בינואר 2017

תחזית אנרגיה ל 2040

הנה התחזית של האנרגיה לשנת 2040 של חברת אקסון-מובייל – אחת מחברות האנרגיה והנפט הגדולות בעולם. הם מפרסמים תחזית מעודכנת כול שנה, ועד כה התחזיות היו די טובות. הנה ראשי פרקים של התחזית האחרונה.
1. אוכלוסיית העולם תגדל, עד 2040, ל 9 מיליארד (מ 7.2 היום), רמת החיים תעלה – והתוצאה: הביקוש לאנרגיה יגדל ב 25%.. סין והודו לבד יגרמו ל 45% מהעלייה בביקוש.
2. הביקוש העולמי לאנרגיה לתובלה מסחרית – מכוניות, משאיות, רכבות ומטוסים – תגדל ב 50%.. הביקוש הכולל לאנרגיה בתחבורה יגדל רק ב 25%. יהיו יותר מכוניות, אבל הצריכה לק"מ תקטן הודות להתייעלות ושיפורים טכנולוגיים. צריכת הדלק הממוצעת של אוטו תקטן מ 30 מייל לגלון (13 ק"מ לליטר) ל 50 מייל (21 ק"מ).
3. פליטות הפד"ח העולמיות יעלו עד אמצע שנות ה 2030 בעוד כ 10% מעל לרמה של היום ויתייצבו אז אי"ה. ההתייצבות תתאפשר בזכות שיפורים טכנולוגיים, התייעלות ומעבר לדלק הפולט פחות (גז וגרעין).
4. הגז הטבעי יספק כ 25% מהאנרגיה ויעבור את הפחם. הנפט יהיה עדיין המקור העיקרי, עם כ  1/3מהאנרגיה –  והוא גם חומר גלם לכימיקלים. 85% ממרבצי הגז העולמיים עדיין לא נוצלו והם יכולים לספק את האנרגיה הדרושה לאנושות ל 200 שנה.


הרוח, השמש והביו-דלק יספקו כ 4% מהאנרגיה – כמות זניחה.
בגרף רואים את תחזית צריכת האנרגיה ל 2040 לעומת 2015. יהיה קיטון מה בצריכת פחם ונפט, וגידול כלשהו בגז וגרעין וגם במתחדשים (שמש ורוח). עדיין, הדלק המאובן (פחם, נפט וגז) יספק כ 80% מהאנרגיה. שמש ורוח יספקו כמויות זניחות של אנרגיה.
יהיה צורך בהשקעה גדולה בפיתוח מקורות נפט וגז חדשים כדי להחליף את השדות הישנים שמתרוקנים. לעומת זאת – ההשקעה ברוח ושמש הוא משחק עקר בנדמה-לי שלא מוביל לשום מקום.

יעקב


אין תגובות: