19 ביוני 2017

לא לטורבינות ברמת הגולן ובארץ ישראל

הוועדה לתשתיות לאומיות אמורה לדון באישור הקמת חוות טורבינות רוח ברמת הגולן, בסביבת תל פארס, שתכלול 45 טורבינות ענקיות בגובה 180 מטרים.
מומחים לאקולוגיה בוועדה והחברה להגנת הטבע מתריעים שהטורבינות צפויות לקטול בנשרים החיים ברמת הגולן והנמצאים בסכנת הכחדה. אכן, כול הטורבינות בעולם קוטלות אלפי ציפורים ועטלפים כול שנה. הקמת הטורבינות היא פגיעה קשה בטבעבנוסף, הטורבינות יוצרות רעש בתדר נמוך (מתחת לסף השמיעה) המהוה מטרד ופגיעה בריאותית רצינית בבני אדם שחיים באזור הטורבינות. הרעש גם פוגע בבעלי חיים. הטורבינות גם פוגעות בנוף ומהוות גורם מעצבן ומרצד לכול מי שגר או מסתובב באזור.

החברה להגנת הטבע אומרת שיש להקים את הטורבינות באזורים אחרים, לא באזור המחייה של הנשרים. אבל ציפורים ובני אדם חיים בכול מקום. הטורבינות פוגעות בציפורים, בני אדם ובסביבה, בכול מקום. אין להקים טורבינות בארץ ישראל הצפופה (ולא בשום מקום אחר, כמו מדבר גובי). משום מה, החברה להגנת הטבע מודאגת (בצדק) רק מהפגיעה בנשרים, אבל איש אינו מגן מפני הפגיעה הישירה בבני אדם.

ומעל לכול: אין בהן שום תועלת. הן מפיקות מעט מאד חשמל, פועלות אולי כ 25% מהזמן בלבד, ובזמנים שאין לנו שליטה עליהם, לא בזמנים שצריכים את החשמל שלהן. חלק גדול מפעולתן הוא בלילות כאשר הצריכה נמוכה, ויש במילא עודף חשמל מהתחנות הרגילות שלא ניתן לכבותן בלילות. החברה המקימה מפיצה את השקרים הירוקים הרגילים "הטורבינות יספקו חשמל ל 55 משקי בית בישראל". שקר. שקר גס. הטורבינות יספקו חשמל רק לפעמים, כאשר מתחשק להן והורח נושבת בעוצמה מתאימה. משקי הבית יקבלו חשמל באופן סדיר ובטוח, מהרשת של חברת החשמל, מתחנות הכוח הרגילות. הטורבינות אינן מחליפות ואינן מיתרות את התחנות הרגילות. הן רק גיבנת מיותרת על גב המערכת הרגילה.

החברה המקימה רודפת סובסידיות, יש לה חוזה לפיו הממשלה מבטיחה לה הכנסה יפה על חשבוננו, בין אם צריך את החשמל שלהם ובין אם לאו. שום טורבינה לא הוקמה מעולם בזכות הערך הכלכלי של החשמל שלה, כי אין לחשמל התזזיתי כול ערך. גם כאשר הן כן מספקות חשמל, תחנות הכוח הרגילות ממשיכות לעבוד ולפלוט פליטות, כדי להבטיח אספקה סדירה אם הרוח פתאום תיחלש. אז, הקמת הטורבינות אינו מונע צורך להפעלת תחנות רגילות, ואינו מקטין את הפליטות. שום טורבינה לא הוקמה ללא הבטחת הכנסה גבוהה, ידועה מראש, על ידי הממשלה.

צריך להפסיק את הפשע המטומטם הזה של הריסת הטבע, פגיעה בבני אדם ובסביבה ללא תועלת והכול במימון ממשלתי (מימון שלנו).

האידיוטיזם ניצח, חוות הטורבינות אושרה. מתעקשים להרוס את ארצנו.

יעקב

אין תגובות: