1 ביוני 2017

הופעלו מחדש שני כורים גרעיניים ביפן.


בימים אלה הופעלו מחדש שני כורים גרעיניים ביפן, יחידות 3 ו 4 בתחנת הכוח טקהאמה שבמחוז פוקוי. הכורים נפתחו מחדש אחרי שקיבלו את כול האישורים הדרושים לפי תקנות הבטיחות החדשות, ואחרי שנדחו כול העתירות המשפטיות נגד פתיחתם.

כזכור, נסגרו כול 50 הכורים הגרעיניים ביפן בעקבות האסון של פוקושימה, במרץ 2011. 50 הכורים סיפקו כ 30% מהחשמל ביפן לפני 2011, אחרי סגירתם הפתאומית הופעלו מחדש תחנות פחם ישנות, ונבנו תחנות גז ופחם חדשות. יפן מייבאת את כול הדלק הפחמי (פחם, גז ונפט) במחיר גבוה.
ממשלת יפן לא וויתרה על התחנות הגרעיניות, אלא הורתה על הרכב חדש של הוועדה לאנרגיה אטומית, ועל בדיקה יסודית והחמרה של תקנות הבטיחות. שתי התחנות שנפתחו כעת עמדו בתקנות החדשות ומצטרפות ל 3 תחנות שכבר חזרו לפעול. עוד 19 יחידות כוח גרעיניות הגישו בקשות להפעלה מחדש ובקשותיהן נמצאות בשלבים שונים של בדיקה ואישור.

יש גם התנגדות פוליטית חזקה להפעלה מחדש של תחנות גרעיניות, הגורמת למושלי מחוזות (להם יש זכות ווטו) להתנגד לפתיחה מחדש של התחנות שבמחוזותיהם. אח"כ ישנן העתירות המשפטיות הבלתי נמנעות... הפתיחה מחדש של הכורים היא דרך ייסורים קשה.

חרף הפתיחה של היחידות האלה – תעשיית תחנות הכוח הגרעיניות נמצאת בדעיכה. לפני פוקושימה היו ליפן תכניות להקמה של תחנות חדשות, תכניות שנגנזו כמובן. התחנות הקיימות, ביפן ובכול ארצות המערב, הולכות ומזדקנות, ודינן להיסגר יותר במוקדם מאשר במאוחר. תחנות חדשות אינן נראות באופק כלל.
כך גם בשוויץ: מדיניות האנרגיה עד 2050 אושרה במשאל עם, והיא כוללת את הסעיף: לא ייבנו תחנות כוח גרעיניות חדשות. התחנות הקיימות (5 במספר) תמשכנה לפעול כול עוד הוועדה לאנרגיה אטומית מאשרת שלא נשקפת מהן סכנה בטיחותית – כלומר אולי עוד 20-30 שנה. אבל, המדיניות של אפס תחנות חדשות פירושה – דעיכה וסוף לעידן האנרגיה הגרעינית כפי שאנו מכירים אותו כעת.

יעקב

אין תגובות: