9 ביולי 2019

90 מדענים איטלקיים: ההיסטריה האקלימית לא מוצדקת.90 מדענים איטלקיים פרסמו עצומה בה הם מסתייגים מההיסטריה האקלימית הנפוצה. הנה קטעים מהעצומה שלהם (תרגום ותמצות שלי).

אנו בעד צעדים דחופים למניעת והקטנת זיהום אוויר, על פי מיטב הידע המדעי הקיים. אבל פד"ח CO2 איננו מזהם, ההיפך, הוא גז חיוני לקיום החיים על כדור הארץ, מזון לצמחים.

בעשורים האחרונים הופצה השערה שההתחממות הקלה בשיעור 0.9 מ"צ (מעלות צלסיוס) שהתרחשה מאז 1850 נגרמה כולה על ידי פעילות אנושית – ובפרט – שריפת דלק פחמי ופליטת פד"ח. זאת ההשערה של ההתחממות הגלובאלית מעשה ידי האדם שהאו"מ מפיץ באמצעות ה IPCC. הם גם מאיימים שנזקים סביבתיים חמורים מתרחשים ועוד יתרחשו אם לא יינקטו מיד צעדים קיצוניים ויקרים לקיטון הפליטות.
אבל, ההשערה על התחממות גלובלית מעשה ידי האדם – AGW - היא השערה לא מוכחת שמסתמכת אך ורק על מודלים ממוחשבים – General Circulation Models. אך הספרות המדעית מדגישה את הקיום של מחזורים טבעיים של שינויי אקלים שהמודלים הממוחשבים לא מתחשבים בהם ולא מצליחים לשחזר. המחזורים הטבעיים מסבירים חלק גדול מההתחממות הגלובאלית מאז 1850.

האחריות האנושית לשינויים שהיו ב 150 השנים האחרונות מוצגת בצורה מוגזמת ביותר, ונבואות החורבן האקלימי אינן מציאותיות. (הדגשות במקור).

המודלים הממוחשבים אינם קולטים את מלוא הסיבוכיות של האקלים, ואינם משחזרים שלוש תקופות התחממות שהיו ב 10,000 השנים האחרונות. התחממויות אלה התרחשו למרות שריכוז הפד"ח באטמוספרה היה נמוך מהיום, ולמרות שלא הייתה השפעה אנושית כלל. הם נגרמו כנראה על ידי מחזורים ארוכים של פעילות השמש, ואינם באים לידי ביטוי במודלים. [ההתחממות הנוכחית אינה יוצאת דופן, התחממויות דומות התרחשו בעבר הקרוב, ואז בוודאי זה לא היה מסיבות אנושיות].

התקשורת טוענת שמאורעות קיצוניים כמו הוריקנים התגברו לאחרונה בצורה מדאיגה. אבל גם מאורעות אלה מושפעים מתנודות מחזוריות טבעיות של 60 שנה, ולא מהפד"ח.

מערכת האקלים עדיין לא מובנת וידועה היטב. נכון הוא שהפד"ח גז חממה, אבל אפילו ה IPCC  מודה שהרגישות של האקלים לפד"ח (שיעור ההשפעה של הפד"ח על האקלים) היא לא ידועה במדויק. ה IPCC משערים שעליית ריכוז הפד"ח מ 300 חלקים למליון לפני התקופה התעשייתית ל 600 ח"מ ב 2100 בערך עלולה לגרום לעלייה של בין 1 מ"צ עד 5 מ"צ. המרווח הזה עצום, והוא מעיד על חוסר וודאות או חוסר ידע.
מחקרים רבים מצביעים על רגישות אקלימית בתחום התחתון של המרווח, כלומר – של כ 1-1.5 מ"צ, והמודלים האקלימיים מגזימים מאד בהערכת ההשפעה האנושית ומתעלמים ממחזורים טבעיים של השמש, הירח והאוקיינוסים.

בתקשורת נוצרה מין תיבת תהודה המגבירה את נבואות הזעם האקלימיות, ומופצת הטענה שמרבית המדענים תומכים בהשערה זו. אבל, לפי השיטה המדעית האמת נקבעת על ידי העובדות ולא על ידי מספר הצועקים ועוצמת קולם. בכול אופן – הקונצנסוס בנושא האקלים (לפי טענת התקשורת והתועמלנים החממיסטים) לא קיים. למעשה יש מספר גדול מאד של מדענים מומחים שמכירים בתרומה החשובה של המחזורים הטבעיים להתחממות שהייתה מאז 1850. היו גם עצומות שנחתמו על ידי אלפים של מדענים, שחלקו על השערת ההתחממות הגלובאלית מעשה ידי האדם שטענו, למשל, "הטבע ולא הפעילות האנושית משנים את האקלים" - דו"ח ה NIPCC משנת 2009.

לסיכום: נוכח החשיבות העליונה של הדלקים הפוסיליים (פחם, נפט, גז) באספקת אנרגיה לאנושות, אנו ממליצים שלא ידבקו במדיניות של הפחתת הפד"ח בכול מחיר, תחת האשליה שבכך נשלוט על האקלים (ונמנע אסונות אקלימיים).

עד כאן העצומה, שבסופה חתימות של 90 מדענים איטלקיים. אמן.

יעקבאין תגובות: