9 באוגוסט 2013

טחינת המים של ה AGUה AGU (American geophysical Union) – אגודת הפיסיקאים האמריקאית פרסמה הצהרה ועמדה בנושא שינויי האקלים תחת הכותרת: "שינויי האקלים שנגרמים על ידי בני אדם דורשים פעולה דחופה". שוב – הצהרות הפחדה שגרתיות (לא מחדש כלום) ללא בסיס מדעי. אחד מחברי הועדה שניסחה את ההצהרה, רוג'ר פילקה האב, הסתייג ופרסם דעת מיעוט בנושא. גם קריסטופר מונקטון פרסם הצהרה המתקנת את הצהרת ה AGU, ויותר מתאימה למידע המדעי הקיים (אני ממליץ לקרוא את המאמר של מונקטון). הנה ההצהרה של ה AGU עם הערות הספקנים.

הפעילות האנושים משנה את האקלים. נכון, אולי, אבל בכמה? לא ידוע. ולא רק הפליטות, גם שינוי בשימושי קרקע והבינוי העירוני.
ריכוז הפד"ח האטמוספרה עלה. אין ויכוח על כך. בני אדם גרמו את מרבית העלייה על ידי שריפת דלק. סביר אבל לא בטוח. הטמפרטורות עלו בכ 0.8 מעלות ב 140 השנים האחרונות. בסדר, נניח. מרבית העלייה נגרמה על ידי בני האדם. לא נכון. לא ידוע איזה חלק מהעלייה נגרמה על ידי גורמים טבעיים ואיזה על ידי בני אדם. לחלוטין לא ידוע. סביר להניח שחלק מההתחממות נגרמה על ידי בני אדם, אבל יכול להיות שרק חלק קטן.

הרבה שינויים מתרחשים, כמו התחממות, עליית פני הים, המסת קרחונים והקרח הארקטי. על פי הבנתנו של הפיסיקה שינויים אלה יכולים להיות מוסברים רק על ידי ההתחממות שנגרמת בגין גזי חממה שבני אדם אחראים להם, ולא מתיישבים עם שינויים טבעיים. לא נכון. אין שום שינוי שמתרחש כעת שלא התרחש כבר בעבר, מסיבות טבעיות שאינן קשורות בבני אדם.

מודלים אקלימיים מנבאים שהטמפרטורות תמשכנה לעלות, בגלל הפליטות, ותיצורנה סכנות למערכות סביבתיות. המודלים האקלימיים אינם המציאות. הם "ניחוש בעזרת מחשב", הם לא הוכיחו יכולת תחזית טובה עד כה, ואין סיבה להניח שהם משקפים יותר מאשר את ההנחות (הדעות הקדומות) של בוני המודלים.
...

תופעות מזיקות לחברה, הכולל גלי חום קיצוניים משקעים והצפות של מי ים, כבר מתרחשות, והן צפויות לגדול בעתיד. לא נכון. שום תופעה מתופעות האקלים שמתרחשות, כמו גלי חום, שיטפונות, בצורת או סופות והצפות מי ים הן תופעות ללא תקדים, או חורגות ממה שהתרחש תמיד בעבר (לפני ההתחממות הגלובאלית הנוראית). על אף תופעה מהנ"ל לא ניתן לאמור בבירות שנגרמת על ידי ההתחממות הגלובאלית. התחזית על גידול תופעות חריגות בעתיד היא ניחוש בלבד (ניחוש בעזרת מחשב), לא מבוסס על ידע מדעי.

יש חוסר וודאות מדעית וחוסר יכולת לחזות איזה תופעה קיצונית תתרחש היכן, ומתי, אבל אין שום חוסר וודאות בתחזית שהתופעות הקיצוניות המזיקות (אסונות טבע) תתרחשנה ותתרבינה.  אדרבא, יש חשש לנזקים כבדים יותר מההערכות שהתפרסמו. כלומר – הם טוענים שיש ודאות שתופעות אקלים קיצוניות תגברנה. כאמור – עד כה לא התרחשו תופעות אקלים חריגות, אסונות הטבע דומים היו בעבר. התחזית על הגברה או החמרה באסונות אקלים מבוססת בדיוק על אפס ידע מדעי – אין שום יכולת לנבא אם אסונות האקלים יתגברו או יפחתו או יישארו אותו דבר. אין בסיס מדעי לחשש מפני התגברות אסונות האקלים. הטענה "אין חוסר וודאות" שהיא ניסוח חלקלק לטענה "יש ודאות מוחלטת" היא שטות.

פעולות להקטנת האיום של שינויי האקלים לחברה ולמערכות סביבתיות כוללות: הקטנה משמעותית של הפליטות כדי להקטין את שינויי האקלים, והכנה לעמידה בשינויי שכבר לא ניתן למנוע.
משפט זה הוא ריק מתוכן. קיטון הפליטות הוא דבר רצוי, למה לא?, השאלה היא אם זה אפשרי (לא) וכמה זה עולה (המון, בלי להקטין כלום). באשר להכנות לעמידה באסונות טבע (כמו למשל – הגנה מפני הצפות) – בהחלט רצוי, ועל בסיס ההצפות שהיו, בלי קשר לנבואות שינויי האקלים.

סיכום:
הצהרת ה AGU היא טחינת מים של כול הטענות החממיסטיות הישנות, וחזרה מילולית על הודעות דומות של ה  AGUמהשנים 2003, 2007 ו 2012. היא מתעלמת מעצירת ההתחממות ב 16 השנים האחרונות, עצירה שלא נחזתה על ידי המודלים. היא אינה מכבדת את הארגון.

יעקב

אין תגובות: