29 באוגוסט 2013

200 חודש ללא התחממות של ממש.

העצירה של ההתחממות הגלובאלית נמשכת. (הלורד) כריסטופר מונקטון אסף את הנתונים של 5 המוסדות שעוקבים אחרי הטמפרטורות העולמיות, 3 לפי מדידות קרקעיות וימיות ( GISS, HadCrut4, NCDC ) שניים לפי מדידות לווין ( RSS, UAH  ). הוא מצייר את הגרפים החל מ דצמבר 1996 ועד היום. המסקנה: ההתחממות נעצרה לגמרה, או, ליתר דיוק: מגמת ההתחממות שנרשמה אינה משמעותית מבחינה סטטיסטית, והיא נמצאת בסביבות קצב של 0.5 מעלות למאה שנה. בגרף למטה רואים את הסיכום של 5 הסטים. (בפוסט של מונקטון ישנה כול הגרפים לחוד).
הקו האלכסוני הבהיר מסמן את העלייה הנמשכת של ריכוז הפד"ח באטמוספרה ורואים את חוסר הקשר בינו לבין הטמפרטורות.


מה שעוד יותר מעניין מהעצירה בהתחממות זה הפער בין העצירה (הטמפרטורות שנמדדו בפועל) לתחזיות המודלים, שנעשו לשנים 2005 עד 2050, ונכללים בדו"ח הבא של ה IPCC. הגרף הבא מראה השוואה בין הטמפרטורות שנמדדו לתחזיות המודלים, מאז 2005.

המדידות מראות (לתקופה זו ) התקררות בשיעור כחצי מעלה למאה (לא משמעותית מבחינה סטטיסטית), בעוד המודלים (קו אדום) מראים התחממות בשיעור 2.33 מעלה למאה שנה.

ברור לחלוטין שהמודלים האקלימיים נכשלו ואינם תואמים את המציאות. האם זה מלמד שלא תהיה התחממות בעתיד, שההתחממות לא תשוב? לא. איננו יודעים מה יהיה בעתיד. אבל זה מלמד שאלה שטוענים שהם כן יכולים לחזות את העתיד בעזרת המודלים האקלימיים נכשלו לחלוטין.

האם הפער בין המציאות והמודלים מלמד שתיאוריית ההתחממות הגלובאלית, בגין גזי חממה אינה נכונה? גם זה לא.

הפער בין המודלים והמציאות נובע (לדעת מונקטון, ואני מסכים) מכך שמדעני האקלים מתרכזים בצורה אובססיבית רק בדבר אחד – גזי החממה והאילוץ שלהם – ומתעלמים מתופעות אחרות, תופעות אקלימיות טבעיות ומחזוריות. ההתחממות נטו בגין גזי חממה, היא בשיעור של כ 1.16 מעלות, למצב של הכפלת ריכוז גזי החממה. התחממות כזו רחוקה מלהיות מזיקה או מסוכנת במיוחד. מדעני האקלים טוענים למנגנוני היזון חוזר (feedback ), שמגדילים את ההתחממות פי שלוש, אך לכך אין סימוכין של ממש או ראיות מוצקות.
לכן, תחזיותיהם על אסונות אקלים אינן מבוססות, המודלים, הבנויים על סמך הניחושים שלהם, מפספסים, והמציאות (כפי שמשתקפת במדידות עד כה) מוכיחה זאת. קטע נוסף על אותו נושא – כאן.

שימו לב שהבעיה הגדולה, כולם מסכימים, היא שהמודלים לא לקחו בחשבון, בצורה נכונה, את התנודות הטבעיות. זה מסביר (אולי) את ה"הפסקה" הבלתי צפויה בהתחממות, אבל זה גם משליך על הטענה המרכזית של ה IPCC  שאומרת: "מרבית ההתחממות, מאז 1950, נגרמה בוודאות גדולה ( 90%) על ידי בני אדם". אם אתם לא מבינים היטב את התנודות הטבעיות – אז האמרה הנ"ל לא נכונה. אולי חלק ניכר מההתחממות מאז 1950 נגרמה גם היא על ידי תנודות אקלים טבעיות? (כלומר לא על ידי גזי החממה).

בקטע הבא אספר על עוד שני מחקרים שפרסמו מדעני אקלים מהמחנה החממיסטי, (יותר מוסמכים, מבחינה מדעית, ממונקטון) העוסקים בבעיה של הכישלון של המודלים האקלימיים לחזות את העצירה בהתחממות.

יעקבאין תגובות: