12 בספטמבר 2015

סנסציה: בני האדם גרמו לבצורת בקליפורניה


"תרומת ההתחממות מעשה ידי האדם לבצורת בקליפורניה" הוא השם של מחקר מדעי חדש שהתפרסם וזכה לכותרות גדולות בעיתונות.

מה עשה המחקר? הם חישבו את עוצמת הבצורת לפי פרמטרים רבים, ובפריסת שטח רחבה. הם מצאו שלפי האינדקס העיקרי – לחות הקרקע מתחת לפני השטח – אכן הבצורת של 2012-14 הייתה הכי גדולה או כמעט הכי גדולה לתקופה 1901-2014. עד כה אין הרבה חידוש במחקר זה – שהבצורת חמורה ידענו. הם בחנו גם משתנים אקלימיים כמו משקעים (גשם), טמפרטורות ורוחות. הם לא מצאו מגמה של ירידה במשקעים – כלומר – לא הייתה ירידה בממוצע הרב שנתי של הגשמים...
[זו כמובן שטות – הבצורת לא נגרמת על ידי הממוצע הרב שנתי – אלא על ידי העדר גשמים בשנת/תקופת הספציפית של הבצורת...]

המשתנה היחידי שהשתנה – זו הטמפרטורה הממוצעת, שעלתה, לדבריהם, בקליפורניה, בכ 1.4 מעלות צלסיוס, בין 1900 ל 2014. שוב, לא חדשה מרעישה – אנו ידענו שבמאה השנים האחרונות עלו הטמפרטורות בכ 0.8 מעלות... עוד נשאר להתווכח מדוע עלו – כלומר איזה חלק מהעלייה נובעת מתנודות אקלים טבעיות ואיזה מפעילות בני האדם... אבל, החוקרים מניחים, על פי צו האופנה וללא שום ביסוס ראייתי, שכול העלייה הזו נגרמה על ידי בני האדם.

לבסוף הם טוענים שההתחממות גורמת לגידול באידוי המים, ולכן – להתייבשות הקרקע. לפי הערכתם, תרמה ההתחממות לכ 8-27% להגברת היובש. איך הם חישבו את זה לא ברור, לא ברור איזה מדידות עשו כדי להגיע למספר הזה או שמא זו "הערכה" או ניחוש או מספר מצוץ מהאצבע. אבל – זה לא בלתי הגיוני לטעון שהתחממות גורמת לאידוי והתייבשות – זה סביר. מה שפחות סביר זו ההנחה שהתחממות של 1 מעלה גורמת להתייבשות ב 25% יותר חזקה...

הם מציינים שהבצורת היא חלק משינויי אקלים טבעיים  [... טוב שמצאו משהו שלא נגרם על ידי בני אדם הרשעים...] אבל, אבל, אבל... [אי אפשר בלי להאשים את הרשעים בכול זאת] בני האדם גרמו להחמרת הבצורת (התייבשות יותר גדולה).

זו דוגמה קלאסית של מחקר טריוויאלי וחסר משמעות. הייתה בצורת בקליפורני – זה ידוע, לא צריך מחקר... היא הייתה די קשה, גם זה ידוע. החום מייבש את הקרקע – גם זה ידוע. מה בדיוק חידש המחקר הזה ? כלום. אבל – ברגע שהוסיפו לכותרת את משפט המחץ "תרומת ההתחממות מעשה ידי האדם"  המחקר שלהם נעשה חביב האופנה החממיסטית וזכה לכותרות גדולות.

קליפורניה היא ארץ מדברית, ובארצות כאלה (כמו בארצנו) יש שנים של בצורת – זה רגיל, זה ידוע, זה נורמלי. גם בקליפורניה היו בעבר שנים ארוכות של בצורת – הכול מסיבות טבעיות (בני האדם הרשעים עוד לא הספיקו לפלוט פליטות חריגות לפני מאות שנים... אם כי הם ביצעו חטאים אחרים...). בגרף למעלה רואים שיחזור של גודל ומשך הבצורות לאורך ההיסטוריה של קליפורניה. אין בבצורת הנוכחית שום דבר יוצא דופן. אדרבא – המאה ה 20 הייתה גשומה בהרבה מהרגיל – זה היה הדבר יוצא הדופן.

זו דוגמה למדע בלתי רציני. מדענים מחפשים פרסום ותהילה על ידי המצאת כותרות סנסציוניות ברוח האופנה, בלי קשר לתוכן (או חוסר התוכן) של המחקר. והם מצליחים... ברגע שהכותרת תואמת את האופנה לא מסתכלים על התוכן...

יעקב


אין תגובות: