10 בספטמבר 2015

נבואות שמש שטותיות.נבואות שטותיות ברוח האופנה מפיץ אלי ציפורי בגלובס. מתחת לכותרת "לא לעולם גז" הוא כותב שאין ממש בטענה שצריך לשמור את הגז שלנו לעתיד מסיבות של בטחון אנרגטי – כי, לדבריו:

אבל אלו שמשתמשים במושגים הללו שכחו צמד מילים אחר: חדשנות וטכנולוגיה. קצב השינויים הטכנולוגיים הרי שם ללעג את כל התחזיות...

נכון. כול ניסיון לנבא את תוצאות ההתפתחות הטכנולוגית, כפי שעושה ציפורי, הוא שטות. לא ניתן לחזות את העתיד. את צעדנו אנו יכולים לכוון רק על פי מה שידוע לנו כעת – ולפי הידע הזה, נצטרך את הגז בעתיד הנראה לעין (עשרות השנים הבאות). אין לסמוך על התפתחויות טכנולוגיות שעוד לא התרחשו, ואיננו יכולים לדעת אם ומתי יתרחשו. אין להסתמך על הבלתי ידוע.

בהמשך הוא אומר: "סוכנות האנרגיה הבינלאומית, דוח מיוני 2015: הסוכנות צופה שבשנת 2040 60% מצורכי האנרגיה העולמיים יסופקו ממקורות מתחדשים (הכוונה היא לשמש, מים ורוח."

בדו"ח ה IEA  לשנת 2015 – ( IEA = סוכנות האנרגיה הבינלאומית) הדבר הזה לא נאמר בכלל. הם עושים תחזיות רק עד 2030 (וגם זה, כמו כול הנבואות – שטות). הם אומרים שב 2030 הפחם, הנפט והגז יספקו 73% מצרכי האנרגיה העולמית (לעומת 81% היום), גרעין והידרו (לא רלוונטי לנו) – 10% (לעומת  היום 7%), "ביו אנרגיה" (שריפת עצים, לא רלוונטי לנו) 12% (לעומת 10%), וה"מתחדשים" (רוח ושמש) – 5% לעומת 1%. ציפורי "לא מדייק" בציטוט של ה IEA.

עוד כותב ציפורי: "באחד הפרסומים נעשה חישוב שאנרגיה סולארית ואנרגיה מתחדשת אחרת יספקו את החשמל הזול ביותר באירופה בתוך 10-15 שנים, ובארה"ב בתוך 15-25 שנה."

זהו מסוג הקישקושים חסרי השחר שמפיצים חסידים שוטים. לא במקרה לא מציין ציפורי מקור... אם אנרגיה סולארית תהיה זולה (והיא לא תהיה – נבואה שלי) – מה טוב. אבל זה לא משהו שאפשר לבסס עליו את התכניות שלנו... וגם אם אנרגיית השמש תהיה בחינם – השמש מספקת אנרגיה רק 20% מהזמן...

ציפורי: "דוח של בלומברג על תעשיית האנרגיה, יוני 2015: הדוח קובע כי ב-2040, תמהיל ייצור החשמל העולמי ישתנה: משני שלישים דלקים פוסיליים כיום ל-60% ממקורות אנרגיה של פליטה אפסית. 

אהה... מכאן (מ"בלומברג") הייתה הנבואה על 60% ב 2040, לא מה IEA כמו שכתוב למעלה... טוב... טעות קטנה... וכי אפשר לצפות מעיתונאי שלא יטעה? והנבואה הזו מדברת על "חשמל" ולא "אנרגיה". יש הבדל. החשמל מהווה רק כ 40-50% מצריכת האנרגיה – השאר הוא צריכת אנרגיה ישירה מנפט, גז ופחם, שלא דרך הפקת חשמל. קשה לצפות מעיתונאי שיהיה מודע להבדל בין שני הדברים... "בלומברג תעשיות אנרגיה" הוא עיתון להפצת תעמולה ירוקה לפי צו האופנה (דבר המכניס כסף למפרסמים אותו). זה לא מקור רציני.

ה EPA – סוכנות הסביבה הממשלתית האמריקאית, למשל, צופה, לפי התכנית שפרסמה, שנתח הפחם בייצור החשמל בארה"ב יירד, עד 2030, מ 34% ל 27% (אם התכנית תצא לפועל כמתוכנן...), הגז יספק עוד כ 40%, הגרעין 20%, הידרו אולי 10% וה"מתחדשים"... כמה נשאר? אולי 3%... זו המציאות.
סוכנות המידע של משרד האנרגיה האמריקאי EIA, מפרסם תחזית לגבי מקורות האנרגיה עד שנת 2040 (לגבי ארה"ב בלבד, אבל זה מייצג): הנפט והגז מספקים היום (2014) 60% מצריכת האנרגיה (לא החשמל) של ארה"ב, הפחם עוד 18.4, יחד כ 78-80%. ב 2040 – הנפט, הגז והפחם יספקו עדיין כ 79% מהאנרגיה. ה"מתחדשים" יעלו לפי תחזית זו מ 3.5% ל 5.2%.... שום "מהפכה" טכנולוגית של ממש לא תתרחש, עד 2040, לפי תחזית משרד האנרגיה האמריקאי. מה שהיה הוא שיהיה, עד 2040 לפחות... זה גוף יותר ריאליסט, ולא עושה תחזיות על פי משאלות הבטן או האידאולוגיה... אבל, כמו כול התחזיות – גם תחזית זו היא רק נבואה.

כול הנבואות הנהדרות על עתיד "מתחדש" נפלא – הן פטפוטי סרק. אנו לא יודעים את העתיד אבל אין שום סימן שה"מתחדשים" יהוו מקור חשוב, מבחינה כמותית, באספקת האנרגיה.
המסקנות בסוף הקטע של ציפורי דווקא, בטעות, נכונות:

בסופו של דבר, טכנולוגיה וחדשנות היא שוברת המונופולים הטובה ביותר - בהחלט לא הממונה על ההגבלים עסקיים ובוודאי לא רשות החשמל. זה קורה וימשיך לקרות בכל שוק, משוק הטכנולוגיה עצמו ועד שוק ייצור החשמל.

זה נכון. אנו לא זקוקים ל"ממונה על ההגבלים" שיעצור את פיתוח שדות הגז, וישאיר את הגז באדמה, בשם המלחמה הקדושה במונופולים. אנו צריכים גז עכשיו, וההכנסות שהוא מביא, ולא מלחמה במונופולים. מה יהיה בעתיד – אנו לא יודעים ולא יכולים לדעת. הגז מביא ברכה עכשיו, לכן צריך לפתח אותו.

מי שחולם שהשמש תחליף את הגז בעשורים הקרובים הוזה הזיות.

יעקב


אין תגובות: