17 במאי 2016

השמש מסובסדת פי 236 מהנפט.


כנגד הטענה שכול האנרגיות הירוקות בנויות על סובסידיות, טוענים הירוקים שגם הנפט, הפחם, הגז והגרעין מסובסדים. זה נכון. הכול מסובסד במדינת הסעד המודרנית. אפילו גידול ילדים מסובסד (קצבאות ילדים). בתחום האנרגיה - נשאלת השאלה מה שיעור הסובסידיות, ובייחוד – מה שיעור הסובסידיות ליחידת אנרגיה מיוצרת.
בגרף הבא רואים את סך הסובסידיות הכוללות בענף האנרגיה, במיליארדים של דולרים לשנה, בארה"ב (לפי מרכז המידע לאנרגיה של משרד האנרגיה בארה"ב):


בזמן שהשמש והרוח מסובסדים, כול אחד, בכ 5-6 מיליארד דולר לשנה, ומתחדשים אחרים בכ 2 מיליארד (וביו דלק ב 7 מיליארד) – הפחם, הגז והנפט מסובסדים בכ 4 מיליארד (יחד).
הצרה היא שהרוח והשמש מייצרים מעט אנרגיה. לכן – אם מחלקים את הסובסידיה ליחידת אנרגיה מיוצרת מקבלים את התמונה הבאה:


השמש מקבלת סובסידיה גבוהה פי 326 לעומת הפחם או הנפט – ביחס לכמות האנרגיה המיוצרת. הרוח – פי 69, הגרעין פי 4.

ברור אם כן, שהטענה "גם הנפט והגז מסובסדים" אינה אלא ניסיון לזרוע חול בעיניים. הסובסידיה של השמש היא פי 235 מזו של הפחם או הנפט, ושל הרוח – פי 69. הירוקים מנסים לבנות את ה"נרטיב" שלהם על שקרים.

יעקב
אין תגובות: