24 במאי 2016

לא יהיה קיטון בפליטות פד"ח בארה"ב.

מודאגי האקלים מרבים להפציץ אותנו בתיאורי אסונות עתידיים, ומדגישים את הצורך הדחוף בקיטון גדול בפליטות "גזי חממה" (בעיקר פד"ח).  מדברים על הרבה "יעדים" לצמצום פליטות. מדברים למשל על צמצום ב 40% עד 2030 ובהמשך 80% ואף מאה אחוז.

מנהל מידע האנרגיה של ממשלת ארה"ב, ה EIA , מפרסם תחזית של צמצום הפליטות בארה"ב. זה לא "יעד" אלא תחזית של מה שיקרה באמת. הוא עושה שתי תחזיות: מקרה "רגיל", ומקרה שתתבצע תכנית "האנרגיה הנקייה"  (CPP – clean power plan)של הנשיא אובמה והEPA  (סוכנות הגנת הסביבה). התכנית הזו כעת מוקפאת וממתינה לדיונים בבתי המשפט.


בגרף רואים שהייתה עלייה בפליטות בארה"ב מ 5000 ל 6000 מיליון טון בין השנים 1990-2005. אז השתנתה המגמה והפליטות ירדו לכ 5200 טון ב 2015. הפליטות מסקטור החשמל ירדו, מאז שנת 2005 בכ 20%, מכ 2400 מ"ט, לפחות מ 2000. שימו לב שהפליטות ב 2015 יותר גבוהות מהפליטות בשנת 1990, שנבחרה כשנת הבסיס על ידי מדינות אירופה. הן בחרו בשנה זו כי היא השנה של הפליטות הגבוהות ביותר, שירדו מאז בזכות סגירת בתי החרושת הכושלים של מזרח אירופה. ארה"ב בוחרת, בכול תכניות ה"יעדים" את שנת 2005 כשנת בסיס – זו השנה בה היו הפליטות הכי גבוהות בארה"ב, לפני שהמשבר הכלכלי של 2008 הביא לצמצום גדול בפליטות בגלל סגירת בתי חרושת.


הסיבה העיקרית לצמצום הפליטות ( 68%) הייתה פיתוח שיטת הפראקינג להפקת גז טבעי, חלק מייצור החשמל בארה"ב עבר מפחם לגז, המייצר רק כחצי מהפליטות שתחנות פחמיות מייצרות. המעבר נעשה כי הגז זול יותר, לא בגלל האקלים. היו סיבות נוספות: שיפור ביעילות המכוניות, ירידה בפעילות הכלכלית עקב המשבר, ייצוא תעשייה כבדה לסין, וירידה קטנה בביקוש לאנרגיה. יש בהחלט תופעה של סגירת תחנות כוח פחמיות – חלק בגלל הגיל, חלק בגלל התחרות מצד הגז, וחלק בגלל תקנות חדשות ומחמירות של מניעת זיהום אוויר. בשנת 2015 נסגרו תחנות פחמיות בכושר ייצור 15 GW, 40-45 GW צפויים להיסגר ב 2016 בגלל תקנות זיהום אוויר חדשות, ועוד כ 55 GW צפויות להיסגר עד 2040.

התרומה של "מקורות מתחדשים" (שמש ורוח) לצמצום הפליטות הייתה בערך אפס, או משהו קרוב לכך.
לגבי העתיד: ה EPA  חוזה פליטות של כ 5500 מ"ט טון ב 2040, ללא תכנית CPP (עלייה קטנה לעומת 5200 ב 2015), וכ 5000 מ"ט בלבד אם תבוצע תכנית CPP. כלומר: עם או בלי תכנית האקלים היומרנית של הנשיא אובמה – הפליטות ב 2040 יהיו בערך אותו דבר כמו היום, פחות או יותר.
צריכת הפחם שירדה ב 26% בין 2008-2015, היא כעת 873 מ"ט פחם, והיא צפויה לרדת בעוד 25% לרמה של 643 מ"ט ב 2040, בתסריט הכולל את CPP.

בקיצור: תשכחו מה"יעדים" היפים, אלה דיבורי סרק. זה לא יקרה. עם או בלי תכנית צמצום הפליטות של אובמה, פליטות הפד"ח של ארה"ב, ב 2040, יהיו בערך מה שהן היום +- 10%. מאות מיליארדי הדולרים שמוציאים, וכנראה ימשיכו להוציא, על שמש ורוח לא ישנו תמונה זו באופן מהותי. ההוצאה היא לריק. השמש והרוח לא מסוגלים לספק חשמל בכמויות הדרושות.

הנה כותרת מחממת בטן ומטעה (המתייחסת לאותו דו"ח) שהיא טיפוסית לעיתונות הרגילה: "פליטות הפד"ח מייצור חשמל בארה"ב נפלו ב 12% לעומת 2005". נכון, נפלו מאז שנת השיא, אבל לא נפלו ביחס לשנת 1990 (שנת הבסיס של אירופה), לא נפלו באותו קצב בשנים האחרונות ולא צפויות ליפול עוד בעתיד.

יעקבאין תגובות: