20 במאי 2010

"אנרגיה מתחדשת – אין דבר כזה"


Lovelock sees nuclear power as a solution to reducing carbon emissions criticises the whole concept of renewable power. "There is no such thing as renewable energy; it belongs as an idea with perpetual motion and other delusions but politicians and ideologues have become skilled at using enticing words to cover essentially rotten ideas."

תרגום:
לאבלוק רואה בכוח גרעיני כפתרון להפחתת פליטות פחמן, ומבקר את המושג של "אנרגיה מתחדשת". אין דבר כזה "אנרגיה מתחדשת" זה שייך, כרעיון, לקטגוריה של פרפטום מובילה וכאלה אשליות, אבל פוליטיקאים ואידיאולוגים מיומנים בשימוש במילים אטרקטיביות כדי להסתיר רעיונות רקובים.

הוא הביא דוגמה מגרמניה, בה הניצולת של תחנות רוח היא רק 17% וחייבים להחזיק כגיבוי מקורות אנרגיה אחרים, פחמיים.

יעקב

אין תגובות: