21 בנובמבר 2010

עדותו של ד"ר לינדזןהנה קטעים מעדותו הפומבית של ד"ר לינדזן בפני תת וועדה של בית הנבחרים האמריקאי בנושאי האקלים שהייתה ב 17 לנובמבר. העדות הלאה, כאן (PDF ).

הנתונים מראים שהפד"ח יגרום להתחממות זעירה, והקשר בין התחממות קטנה זו (או אפילו התחממות משמעותית) לאסונות שנטען שהיא עלולה לגרום הוא מינימאלי. הנימוקים עליהם מבססים את טענות האסון הם חלשים במיוחד, ומקובלים ככאלה...
 לפי הגישה העכשווית של מדעני האקלים, אנו מתייחסים לכול נושא האקלים דרך מספר אחד בודד – האנומליה של ממוצע הטמפרטורות העולמי על פני כדור הארץ – והמספר הזה נקשר למספר בודד נוסף – ריכוז הפד"ח – אשר "מאלץ" (מניע) כביכול את הטמפרטורות. גישה זו מאד צרת אופק ומונעת את הבנה המדעית של ממש. גם ההחלפה של התיאוריה במודל אקלימי ממוחשב אינה תורמת להבנת הנושא...
למעשה יש התקדמות בהבנה המדעית, והיא אינה מחזקת את הטענות על הפד"ח כגורם מכריע. ניתן להסביר את המחזוריות של האקלים בעבר הרחוק על פי שינויים במסלול כדור הארץ, ללא היזקקות לפד"ח (כפי שחשבו לפני המאניה האחרונה). בדיקות של רגישות האקלים (לפד"ח) שנעשו מבלי להניח רגישות כזו מראש (כמו שעושים המודלים) מראה רגישות נמוכה מזו שמראים המודלים (כלומר השפעת הפד"ח היא קטנה יותר).

בכול המודלים מניחים היזון-חוזר (פידבק) חיובי, בלעדיו הפד"ח לבד עשוי היה לגרום מקסימום עלייה של מעלה אחת. נתוני לווין מראים שההיזון החוזר קטן בהרבה וייתכן אפילו שהוא שלילי...

מכול הסיבות האלה תוכלו להבין מדוע אני לא חושב שהפד"ח עלול לגרום להתחממות גדולה. ללא התחממות גדולה זו גם לא יתרחשו כול אותם האסונות שכולם מנבאים שההתחממות תגרום. אבל, גם לו הייתה התחממות יותר גדולה, עדיין היה קשה מאד לבסס את הטענה על אסונות.
Current global warming alarm hardly represents a plausible proposition. Twenty years of repetition and escalation of claims does not make it more plausible. Quite the contrary, the failure to improve the case over 20 years makes the case even less plausible as does the evidence from climategate and other instances of overt cheating.
הזעקה על אסונות כתוצאה מהתחממות גלובאלית אינה עמדה סבירה. עשרים שנה של חזרה על ההתראות והסלמה בניבוי אסונות אינם עושים את הטענות ליותר מבוססות. להיפך. הכישלון בביסוס משכנע של הטענות עושה אותן עוד פחות אמינות, כך גם וגילויי הקליימט-גייט, יחד עם מקרים של הונאה מדעית.
הסיכום של ד"ר לינדזן: "אני מוכן להצהיר שאסונות אקלימיים חסרי תקדים אינם עומדים להתרחש. לעומת זאת, בהחלט ייתכן שתוך כמה אלפי שנים יתרחש לעידן קרח חדש.
יעקב

אין תגובות: