21 בנובמבר 2010

בעיה מרושעת


מספר מדענים נקראו להעיד בפני וועדה של בית הנבחרים האמריקאי בנושאי שינויי האקלים. הנה קטע מתוך עדותה של ד"ר ג'ודי קורי:
Climate change can be categorized as a “wicked problem.” Wicked problems are difficult or impossible to solve, there is no opportunity to devise an overall solution by trial and error, and there is no real test of the efficacy of a solution to the wicked problem. Efforts to solve the wicked problem may reveal or create other problems.
תרגום: "שינוי האקלים ניתן לסיווג כ"בעיה מרושעת". בעיות מרושעות קשה עד בלתי אפשרי לפתור, אין דרך להתקדם לפתרון כולל בהדרגה, בדרך של ניסוי וטעיה, ואין מבחן אמיתי לבדיקת היעילות של הפתרון. מאמצים לפתור את הבעיה יכולים לחשוף או ליצור בעיות חדשות."
[ מאמר מוסגר: גם השלום במזה"ת היא גם בעיה "מרושעת".]
עוד היא אומרת: " בעיית היסוד היא האם הימור גדול היום עם מדיניות כוללת ועולמית לייצוב הפליטות תעצב מחדש, באופן מהפכני, את עתידנו המשותף, ברמה עולמית, לטובתנו, או שייצור הפסדים שידחפו את האנושות לפשיטת רגל כלכלית, חברתית וסביבתית."
על זה עונה אחד הקומנטרס (ג'ון מרשל)
Climate change is neither wicked or a problem. It is a natural phenomenon driven by natural cycles. It started when the planet formed and will continue to the day the sun goes nova.
Just live with it!!
"שינוי האקלים הוא לא מרושע ולא בעיה. זו תופעה טבעית של מחזוריות טבעית. זה החל כאשר נוצר כדור הארץ ויימשך עד שהשמש תישרף. נגזר עלינו לחיות עם זה."
ועל זה הייתי מוסיף אני: "מדיניות כוללת ועולמית לייצוב הפליטות" הוא מקסם שווא. אין דבר כזה. כול ה"צעדים" (הבלתי מעשיים) שמדברים עליהם הם ביזבוז משאבים לריק, ופגיעה ברמת חיינו שלא יביאו לשום צימצום בפליטות ולא תהיה להם שום השפעה על האקלים. מזלנו הוא שבעיית ה"התחממות הגלובאלית", אם יש בה ממש בכלל, אינה חמורה. כי אם הייתה – היה מצבנו לא טוב.
יעקב


אין תגובות: