13 בינואר 2012

פוקושימה תיסגרהחדשות הפחות טובות על אנרגיה גרעינית הן – שככול הנראה – כול תחנות הכוח הגרעיניות בפוקושימה תיסגרנה. מושל המחוז הודיע על החלטתו לא לאפשר יותר הפעלת תחנות כוח גרעיניות במחוז.
מדובר ב 10 כורים. כורים מס' 1, 2, ו 3 באתר דאיצ'י בפוקושימה ניזוקו קשה כתוצאה מרעידת האדמה ומהצונאמי. שלושת כורים אלה הם טוטאל-לוס, ועומדים להיות מפורקים בכול מקרה. כור מס' 4 ניזוק בעיקר בגלל הבעיות בשאר הכורים, הוא עצמו לא היה פעיל בעת הצונאמי ולא ניתך. גם הוא, כנראה, דינו להיסגר בכול מקרה.
כורים מס' 5 ו 6 ניזוקו מעט יחסית, גם הם לא היו פעילים בעת האסון, והם מרוחקים מעט מהכורים שהתפוצצו. אותם ניתן היה להחזיר לכשרות. עוד יש 4 כורים באתר דאיני המרוחק כמה קילומטרים מדאיצ'י. כורים אלה לא ניזוקו, ורק נסגרו אוטומטית, מטעמי זהירות, בעת רעידת האדמה.
כעת החליט מושל המחוז לדרוש את סגירת כול הכורים. זו מכה כלכלית מאד קשה לחברת TEPCO, בעלת הכורים. ששת הכורים התקינים היו יכולים להפיק חשמל והכנסות, שעכשיו יחסרו. הפירוק של הכורים האלה decommissioning – היא מלאכה יקרה וארוכה מאד.
לא ברור אם החלטה זו היא סופית. נעשים מאמצים לשכנע את המושל לאפשר פתיחה מחדש של התחנות. הבעיה היא שיפאן זקוקה לחשמל.
בינתיים פועלים ביפאן רק 8 מתוך 54 הכורים שהיו לה.
יעקב

הערה: המחסור בחשמל ביפאן הוביל לכך שכיום עובדים מפעלים רבים במתכונת חירום בסופי שבוע ויוצאים לימי חופש באמצע השבוע על מנת להתמודד עם המחסור.

אין תגובות: