27 בינואר 2012

תחנות הרוח יקרות ולא מועילות.


מעל: התפלגות המקורות לייצור אנרגיה באחוזים בבריטניה 2010

מכון המחקר הבריטי סיביטס CIVITAS  חיבר דו"ח על העלות והתועלת שבתחנות הרוח.
הנה קטעים מהסיכום:

בריטניה חוקקה חוקים ותקנות המחייבות קיצוץ בפד"ח בשיעור 34% עד 2018-22, ושל 80% עד 2050. כן התחייבה להפיק 15% מצרכי האנרגיה ממקורות מתחדשים. ההתחייבות הזו, הקיצוץ הזה, הוא דרקוני ויגרום לייקור החייב בבריטניה. בריטניה מפיקה רק 1.5% מהפד"ח העולמי, והקיצוצים לא ישפיעו במאום על רמת הפליטות העולמית. אפילו כול 27 מדינות אירופה אינן פולטות אלא 12% מהפליטת העולמיות.

בנושא העלות – על סמך דו"ח של חברת יועצים שהוכן עבור ממשלת בריטניה עולה שהאלטרנטיבה הזולה ביותר להפקת אנרגיה היא הפחם. אבל – אם לוקחים בחשבון מיסי פחם או עלות היטלי פחם שכירים הנהוגים באירופה – תחנות כוח על גז יותר זולות לטווח קצר ובינוני. תחנות כוח גרעיניות יותר זולות לטווח בינוני וארוך.
תחנות רוח יבשתיות נראות תחרותיות, מבחינת המחיר, אבל זה רק בגלל שמתעלמים מהעלות של החזקת תחנות אחרות (פחמיות או גזיות) לגיבוי. חייבים להחזיק ולהפעיל תחנות גיבוי לפרקי הזמן הגדולים שהם עוצמת הרוח אינה מתאימה להפעלת התחנות הרוח (רוח חלשה מדי או חזקה מדי).

תחנות רוח ימיות הן בכלל, יקרות ביותר, ללא שום סיכוי להתחרות מבחינה כלכלית בשאר התחנות.

תחנות הרוח גם אינן תורמות להורדת הפליטות של פד"ח. כאשר לוקחים בחשבון את המחזור השלם של פליטות בתהליך היצור וההתקנה ואת הפליטות מתחנות הגיבוי הנחוצות, רואים שטורבינות הרוח אין מורידות את הפליטות.
עד כאן סיכום הדו"ח, אשר בגופו יש ניתוח מפורט, חישובים והסברים, כולל מקורות מידע לביסוס מסקנות אלה. כמו שאני אומר כול הזמן – אלו מפלצות קוטלות ציפורים שאין בהן שום תועלת.

יעקב


                                             מעל: אחוז התרומה מסך הפליטה העולמית של 18 פולטי ה-CO2 המובילים 2011


אין תגובות: