26 באפריל 2015

גוף נוסף יבדוק את הטמפרטורות.


כידוע יש ארבע קבוצות מדענים שמחשבים ומפרסמים באופן שוטף את הטמפרטורות העולמיות על פי נתוני מדידות של תחנות מטאורולוגיות. גופים אלה הם: GISS  - גוף השייך ל NASA , סוכנות החלל האמריקאית, NOAA – השרות המטאורולוגי האמריקאי, hadcrut4 – גוף השייך למט-אופיס – השרות המטאורולוגי הבריטי בשיתוף עם אונ' מזרח אנגליה, ו BEST – גוף פרטי, בלתי תלוי, הפועל בברקלי, קליפורניה. ארבעת הגופים האלה מסתמכים פחות או יותר על אותם נתונים גולמיים של העבר וההווה שמתקבלים מתחנות מדידה מטאורולוגיות קרקעיות, דרך השירותים המטאורולוגיים הממשלתיים בכל הארצות. ההבדלים בין הגופים האלה הם בשיטות החישוב וה"התאמה" (adjustment) של הנתונים הגולמיים, בייחוד נתוני העבר. התוצאה הסופית היא שיש אומנם הבדלים קלים בין ארבע הסטים אבל ההבדלים קטנים, וניתן לאמור שבאופן כללי יש תאימות בין 4 הסטים, דבר שמחזק את הסברה שהנתונים שהם מפרסמים תואמים את המציאות.

יש עוד שני גופים ( RSS  ו UAH ) שמודדים את הטמפרטורות באמצעות לוויינים, כול אחד מהשניים באמצעות לוויינים אחרים, ובשיטות מדידה וחישוב שונות. יש הבדלים בין שני הסטים האלה לבין עצמם, וגם בינם לבין 4 הסטים של מדידות הקרקעיות. המדידות הלווייניות מציגות נתונים רק החל מ 1979, שנת תחילת מדידות אלה.

לאחרונה העלו חוקרים פרטיים ספקות גדולים לגבי שיטות החישוב וההתאמה של טמפרטורות העבר. כך למשל, טוענים חוקרים שבחצי כדור הארץ הדרומי לא הייתה שום התחממות כלל במאה השנים האחרונות, לפי נתוני המדידה הגולמיים – כלומר הנתונים שלא עברו "התאמה" adjustment. הם מטילים ספק בנחיצות ותקינות של תהליכי ה"התאמה" – adjustment  שעוברים נתוני העבר אצל 4 הגופים שלמעלה.

כעת הוקמה קבוצה חדשה של מדענים, שלקחו לעצמם את המשימה לבדוק ולבקר את תהליכי חישוב הטמפרטורות העולמיות, ובייחוד תהליכי ההתאמה של טמפרטורות העבר. מדענים אלה מונו ומומנו על ידי מכון מחקר פרטי באנגליה, GWPF (Global Warming Policy Foundation) – שהוא גוף ספקני, המתנגד להפצת הפחדה אקלימית בלתי מבוססת. פרטים נוספים על הקבוצה החדשה ניתן למצוא באתר שלהם.
מה הספק בקשר לסטים של נתוני הטמפרטורות שמתפרסמים עד כה (4 אלה שמניתי למעלה)? החשד הוא שעל ידי "התאמה" של נתוני העבר כלפי מטה מציגים מגמת התחממות מנופחת, גדולה מהמגמה האמתית.
נחיה ונראה מה ייצא מהיוזמה החדשה הזו.


יעקב

אין תגובות: