26 ביוני 2010

רק יהודית אחת.

ה IPCC מתרברב שהוא מייצג את הקונצנזוס של אלפי מדענים. כבר כתבנו שהוא לא מייצג יותר מאשר כמה עשרות מעטות של מדעני אקלים שהשתלטו על תהליך כתיבת הדוחות. הם מונו למחברים של הפרקים השונים כי סמכו עליהם שיקדמו את האג'נדה החממיסטית של ה IPCC.
הנה דוגמה נוספת – מהפרק הדן בהשפעת קרינת השמש על האקלים. בפרק הזה פורסם הגרף המפורסם הבא:

בגרף הזה רואים שהשינויים בעוצמת קרינת השמש (אילוץ טבעי) מספקים רק כ 0.12 מתוך האילוץ האקלימי הכולל לעומת כ 1.6 (וואט\מ"ר) שהוא אילוץ אנטרופוגני (מלאכותי, נגרם על ידי בני אדם). כלומר: השפעת השינויים בעוצמת קרינת השמש היא זניחה.

מסתבר שהגרף הזה (והטענות האלה) הוכנסו לפרק של ה AR4 של ה IPCC על ידי מחברת הפרק, ד"ר יהודית לין, והם מבוססים (איך לא) על מחקר אחד שהיא עצמה פרסמה. היא לא כללה בדו"ח מחקרים אחרים.
בשלב הבדיקה שלפני הפרסום העירו גורמים אחדים, ביניהם האקדמיה למדעים של נורבגיה, שיש מחקרים נוספים על הנושא, שיש לסקור את המחקרים הנוספים, ולהציג גם דעות אחרות. מחברי הדו"ח (יהודית) התעלמו מההערות, ונמנעו מלהציג בדו"ח גרפים ומחקרים אחדים שמציגים תמונה שונה לגמרה בנושא חשיבות השינויים בעוצמת קרינת השמש. הפרק הזה מייצג את דעתה של ד"ר יהודית לין, ולא שום קונצנזוס.

כבר אמרתי שהדו"ח של ה  IPCC אין בו שמץ של אובייקטיביות או אמינות.
יעקבאין תגובות: