20 ביוני 2010

וון שטורך: ה IPCC מפזר דיסאינפורמציה.ד"ר האנס וון שטורך הוא מנהל מכון למחקר חופים, ופרופסור למטאורולוגיה באונ' המבורג בגרמניה. הוא חממיסט, דהיינו – מאמין שמתרחשת התחממות חמורה, מעשה ידי האדם. הוא העיד בפני וועדת הבדיקה שמונתה על ידי איגוד האקדמיות למדעים כדי לבדוק את ה IPCC .
כאן יש מצגת שקופיות שהם פרסמו, הכוללת את עדותו.
הוא חותם על כול הממצאים של WG1 – קבוצת העבודה הראשונה, הדנה בממצאים המדעיים והפיסיקליים.
אבל, בקשר ל WG2  - הקבוצה שכתבה על ההשפעות הרות האסון הצפויות הוא כותב: "זו דיסאינפורמציה" (בעברית: תעמולת שקר). עוד הוא אומר:
המחברים של הדו"ח בחרו להציג את המידע בצורה המדגישה תוצאות הרות אסון, למרות שהערכה המדעית בנושא זה שנויה במחלוקת. העמדה שהוצגה על ידי ה IPCC אינה משקפת את המופיע בספרות המדעית. הם התעלמו ממחקרים שמופיעים בספרות.
מבקרים התריעו על פגמים אלה (לפני הפרסום), אבל ה IPCC החליט להתעלם מהאזהרות.
ה IPCC בגד בשליחותו, ועוסק בהפצת דיסאינפורמציה (מילים של וון שטורך).
המזכירות של ה IPCC אינה עונה לשאלות מדוע אין מתקנים את הפגמים.

שימו לב שוב: את הדבר אמר מדען מהמחנה החממיסטי, ולא בבלוג שלו, אלא בעדות רשמית ופומבית בפני וועדת החקירה האלוהית (סליחה, של האו"מ).

כמובן – על הטענה של וון שטורך שהחלק הראשון WG1 בדו"ח תקין וחופשי משגיאות יש הרבה מערערים. ראו כאן למשל.
יעקבאין תגובות: