4 באפריל 2011

הסתרת נתונים בריבוע


כתבנו מספר פעמים על "הסתר את הירידה" – הטריק המפורסם של ד"ר בריפה, בו הוא פשוט מעלים מהגרפים שלו את הנתונים שלא נוחים למסקנה שהוא מאמין בה. הוא מחק את הירידה בערכי טבעות העצים אחרי 1960, וקטע את גרף שיחזור הטמפרטורות שלו בשנה זו, כי הוא חשב שאם יציג את הנתונים במלואם הדבר "ידלל" ויחליש את המסר ויקלקל את הרושם ויפחיד את הציבור פחות מאשר הוא חושב שצריך להפחיד. זאת בגלל שהנתונים הראו ירידה בערכים, בעוד הוא היה מעוניין לזעוק על העליה המתמדת וחסרת התקדים.

סטיב מקאינטייר ממשיך ללא לאות לנבור בנתונים ובא-מיילים ומשחזר בפירוט רב יותר את הטריקים השונים של חבורת "מדעני" האקלים. הוא גילה שבריפה הסתיר את הירידה, לא רק אחרי 1960 אלא גם לפני 1600. גם לפני 1600 הייתה ירידה גדולה ברוחבי טבעות העצים, שחורגת מהגרפים המקבילים של הטמפרטורות. אם בריפה היה מצייר את כול הגרף, על פי הנתונים שהיו בסדרה עליה הוא מסתמך, היה נוצר חשש שכול הרעיון של קשר בין רוחב טבעות העצים והטמפרטורה בכלל לא מבוסס, כי בקטעים גדולים של זמן יש אי עיקביות בין הסדרות השונות של נתונים. כלומר: רוחב טבעות העצים מושפע מגורמים אחרים ואינו מהווה פרוקסי מתאים שניתן ללמוד ממנו על הטמפרטורות. מסקנה זו היא ההיפך ממה שבריפה וחבריו היו מעוניינים להציג, לכן הם מחקו, או התעלמו מהנתונים בקטעים שלא התאימו והציגו רק מקטע אחד של נתונים שהתאימו לתיאוריה שלהם. הם הודו שמחקו את הנתונים אחרי 1960 – הם אמור שהנתונים בעליל שגויים. הם לא הסבירו למה הם שגויים, ומה ההבדל ביניהם והנתונים שהם כן השתמשו בהן (כלום שאינם שגויים). לגבי הנתונים המוקדמים שהם מחקו, לפני 1600, הם לא כתבו כלום. פשוט העלימו אותם ללא הסבר. בגרף למעלה רואים בקו וורוד את הנתונים שהם העלימו.
סיכום של כמה ממהטריקים נמצא בפוסט זה של מקאינטייר. כבר אמרו פרשנים: מי שנתפס עושה דברים כאלה (הונאה) בתחום המחקר הרפואי או בתחום הפיננסים (או כול תחום אחר) יושב בכלא. במדעי האקלים הנורמות אחרות...
יעקב

תגובה 1:

שחזור מידע אמר/ה...

תודה על המידע החשוב