20 בדצמבר 2011

אנרגיה ירוקה – אשליה

כך אומר ד"ר ג'יימס האנסן, אבי ההתחממות הגלובאלית וראש וראשון בין הלוחמים נגד הפחמן. הוא קורא לזה  Kool-Aid. הנה קטעים ממאמרו מחודש אוגוסט שנה זו. (pdf )
הוא שואל: מדוע אין התקדמות בהקטנת הפליטות, מדוע הממשלות לא עושות די? תשובה חלקית הם "סוחרי הספקות" (הספקנים) אבל זה רק החלק הקטן של הבעיה.
The bigger problem is that people who accept the reality of climate change are not proposing actions that would work.
הבעיה היותר גדולה היא שהאנשים שמקבלים את המציאות של ההתחממות הגלובאלית אינם מציעים פתרונות שעובדים. הוא מביא את הגרף הבא המתאר את חלקה של האנרגיה הירוקה בסל האנרגיה בארה"ב:

הנה אותה תמונה לגבי העולם כולו:


הרוח והשמש מספקות כ 1.8% מהאנרגיה בארה"ב,  בעולם פחות מ 1.1% .

האם אפשרי שהאנרגיה הירוקה (רוח ושמש) תספק את מרבית צרכי האנרגיה של החברה המודרנית? מי שמאמין בכך מאמין באגדות ילדים, בפיות ושדים, הוא מאמין ב Easter Bunny and Tooth Fairy .
האמונה באגדות אלה היא הבסיס למדיניות (להצהרות) של הפוליטיקאים הליברליים, אבל כאשר הם מגיעים לשלטון הם מאשרים קידוחי נפט וכריית פחם. הסיבה היא שהם רואים שאין כל ממש באמונה שהמקורות הירוקים יכולים לספק את צרכינו.

כדי להמחיש את האמונה הזו , הוא מביא את הגרף של אמורי לובינס משנת 1977:


בגרף הזה רואים תחזיות שכביכול בשנת 2025 – מרבית האנרגיה תבוא ממקורות מתחדשים (שמש ורוח). אנו גם רואים עד כמה הגרף רחוק מהמציאות בקטע שכבר ידוע – עד 2008.

אנשים בעלי כוונות טובות ממשיכים לחיות תחת האשליה שאם הממשלה תקדם יותר במרץ את האנרגיה הירוקה, עם יותר סובסידיות, תחליף האנרגיה הירוקה את הפחמית. אנרגיה סולארית, למשל, יכולה להיות רק חלק קטנטן בפתרון, אבל אפילו בשביל חלק כול כך קטן יבש הכסף של הסובסידיות.
עד כאן האנסן (תקראו את כל הקטע).

האנסן ריאליסטי בהערכתו את האנרגיה הירוקים (שמש ורוח), ופסק דינו חד משמעי: אין דבר כזה. הם אפילו לא מתקרבים, אפילו לא קצת, ליכולת לספק את צרכי האנרגיה שלנו.
הוא מציע פתרון די מתוחכם – מיסוי הדלק הפחמני, יחד עם חלוקת ההכנסות חזרה לאזרחים. ההצעה הזו היא כמובן לא הצעה למקור אנרגיה בלתי פחמי – אלא הצעה לתהליך... תהליך היגמלות – משהו כמו תהליך השלום... אבל על כך בנפרד.

יעקב תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

הכלכלה בעולם המפותח מבוססת על השמדת משאבים (צמיחה) גם של אנרגיה באופן ישיר ועקיף , צריך להתנהל אחרת . אבל הכוחות המניעים זאת אינם כלכליים אלא פוליטיים חברתיים רעיוניים רגשיים ועוד . צמצום האוכלוסין העשירים אולי יעזור , פחות ילודה זה קורה .