28 בספטמבר 2012

תחיית הפחם באירופה


באירופה החלו לבנות במרץ תחנות כוח פחמיות חדשות. על פי הפרויקטים שבדרך ייכנסו לשימוש, עד 2015, תחנות כוח פחמיות חדשות בהספק כולל מעל 10 GW . (בערך כושר הייצור הכולל של ישראל). באותו זמן ייסגרו תחנות כוח פחמיות ישנות בהספק של 3.5 GW. השימוש בפחם נמצא בעלייה לא רק בהודו וסין, אלא גם באירופה, בייחוד בגרמניה ה"ירוקה" ובאנגליה.

התחנות החדשות נועדו להבטיח אספקת חשמל סדירה, עם הסגירה ההדרגתית של תחנות גרעיניות ותחנות ישנות שהתבלו. באותו זמן ייכנסו לפעולה באירופה רק כ 1.5GW  תחנות כוח גזיות. התחנות הגזיות פולטות הרבה פחות מזהמים, וגם לפחות 25% פחות פד"ח. בארה"ב ישנה מגמה מואצת למעבר מפחם לגז, שגם הביאה עד כה לירידה משמעותית הפליטות הפד"ח בארה"ב. אז למה בונים באירופה תחנות פחמיות ולא גז?
כי פחם יש להם, והוא זול, וגז אין להם, והוא יקר. וגם – באירופה עדיין לא החלו לנצל את הרזרבות הגדולות של גז באבן ציפחה, הניתן להפקה בשיטת הפראקינג. מדינות אירופה, בהשפעם הירוקים, אסרו על שימוש בפראקינג. התוצאה הישירה של איסור "ירוק ומתקדם" זה – יותר פחם ויותר זיהום.

באירופה הנהיגו עוד בסביבות השנה 2005 מכסות פחם סחירות, ותחנות הכוח חייבות לרכוש מכסות פחם. מסתבר שמכסות הפחם זולות ולמרות העלות שלהן הפחם עדיין יותר זול בהרבה מהגז, באירופה. תכנית המכסות הסחירות באירופה מוכיחה עוד פעם שמכסות זה דבר בלתי אפשרי, שלא עובד, ולא תורם כלום להורדת הפילטות, וההנחה שניתן להוריד את הפליטות באמצעות מכסות סחירות היא אשלייה.

בארה"ב פרסמה הסוכנות להגנת הסביבה EPA טיוטת תקנות שמשמעותן המעשית – איסור בנייה של תחנות פחם חדשות. אבל, בארה"ב אין צורך בתקנות אלה. הגז בארה"ב זול, בזכות הפראקינג, ומחירו בסיבות 3 דולר, בעוד שבאירופה (המייבאת חלק גדול מהגז מרוסיה) המחיר הוא 13.5 דולר. בארה"ב יש מעבר מואץ לתחנות כוח גזיות, בגלל המחיר הזול. האירוניה הגדולה היא, שמכרות הפחם בארה"ב, שראו את הביקוש בתוך ארה"ב יורד, החלו לייצא פחם לאירופה הרעבה...

ומה עם אנרגיה מתחדשת, זו שאמורה הייתה להחליף את התחנות הגרעיניות בגרמניה? שלומה טוב. אירגון תחנות הרוח מתגאה שכושר הייצור המותקן של טורבינות רוח באירופה מגיע כבר ל 100 GW, בגרמניה לבד יש 23 אלף טורבינות רוח. אבל כול זה לא רלוונטי. כאשר צריך חשמל, צריך פחם (או גז). הרוח נושבת לפעמים, ולפעמים לא. לא חשוב כמה טורבינות רוח תתקין, אתה צריך תמיד שיהיה לך כושר ייצור אמין (פחמי) זמין, לספק את כול הצריכה. תחנות הרוח אין בהן שום תועלת.

כאשר התנהל לפני כ 3 שנים, הוויכוח הגדול על תחנת הכוח הפחמית באשקלון הילכו עלינו אימים ה"ירוקים" ואמרו שבכול העולם יורדים מפחם, ועוד מעט יטילו עלינו קנסות. שטויות במיץ. כול העולם בונה במרץ תחנות פחמיות כי אנשים מסרבים לשבת בחושך. (בשבילנו, בעלי הגז הכחול-לבן, כמו בשביל ארה"ב, הגז יותר כדאי מהפחם, יחד עם זאת גם הפחם נחוץ, ולא צריכים להיות תלויים במקור אחד בלבד).
עלול להיווצר רושם שאני מאוהב בפחם, או שאני מקבל כסף מחברות הפחם, ולא היא. אני רק מציין מצב עובדתי, אני רק מראה עד כמה החלומות הירוקים אינם מציאותיים.

יעקב


אין תגובות: