8 במאי 2013

אירופה בוחנת את עלות האנרגיה.ראשי המדינות של האיחוד האירופי מתכנסים לוועידת פסגה, ב 22 במאי. רויטרס השיגה מסמך המפרט את סדר היום של הוועידה, שנושאיה הם האנרגיה והמיסוי.

התעשיינים האירופים מתלוננים על המחירים הגבוהים של האנרגיה, המעמידים אותם במצב של נחיתות תחרותית, בייחוד מול ארה"ב הנהנית מגז זול, המופק בשיטת הפראקינג.
אפשרות אחת היא לבטל את האיסור על הפראקינג, שהוטל עד כה באירופה, מחשש לפגיעה בסביבה. המסמך מדבר על אפשרויות "לפיתוח בטוח ובר קיימא של מקורות אנרגיה עצמיים". הכוונה בעיקר לפראקינג – המקור הזמין והבלתי מנוצל היחידי באירופה. ראשי המדינות יטילו על הוועדה האירופית  לפרסם הנחיות בנידון.

המנהיגים גם מבקשים מהוועד  הפועל European Commission - - לבחון בפירוט את מחירי האנרגיה בארצות האירופיות השונות במגמה לשפר את התחרותיות. הדאגה לתחרותיות היא גם שגרמה לפרלמנט האירופי לדחות את הניסיון להעלאת מחירי מכסות הפליטה. "תיקון" (העלאה) מחירי פליטות הפד"ח הסחירות בשוק המקולקל ETS איננו על סדר היום.

אנו עדים לשחיקה וסדיקה של מדיניות האנרגיה הבלתי רציונאלית של אירופה, שהייתה מבוססת על העיקרון "אנרגיה מתחדשת, יעלה כמה שיעלה". הם מתחילים (אולי) להבין שזה בלתי אפשרי.

יעקבאין תגובות: