21 במרץ 2015

להפריד בין שינויי האקלים והפוליטיקה


מרק לינאס הוא עיתונאי, סופר ופעיל ירוק וותיק, מבריטניה.  במאמר בגרדיאן הוא קורא לנתק את הבעיה האקלימית מהמחלוקת הפוליטית והאידאולוגית שבין ימין ושמאל. רעיון טוב. הוא פותח את המאמר במשפטים אלה שמהווים את תמצית השקפתו:

"שינויי האקלים הם אמתיים, נגרמים כמעט במלואם על ידי בני האדם, ואפשר שמהווים סכנה קיומית למין האנושי. לפתור את בעיית שינויי האקלים אין פירושו לבטל את הקפיטליזם, לחסל את השוק החופשי או לעצור את הצמיחה הכלכלית".

פעילי סביבה יותר קיצוניים כמובן שטוענים שכדי להציל את כדור הארץ אין ברירה אלא לשנות מהיסוד את אורח החיים שלנו, לחסל את "צריכת היתר" (כלומר להגביר את העוני), לחסל את הקפיטליזם (כלומר את התאגידים הרשעים והגלובליזציה), ואפילו לחסל את בני האדם (או חלקם לפחות) כדי לעצור את גידול האוכלוסייה.

מרק לינאס מנסה להתרחק מדעות אלה ולהציג עצמו כאדם הגיוני. הוא אומר: יש בעיה וסכנה חמורה (של האקלים) – בואו נתמודד אתה בדרכים הגיוניות ויעילות. המטיפים לחיסול הקפיטליזם, כלומר השגשוג והצמיחה הכלכלית – לא מקדמים את הפתרון. בלתי אפשרי לחלוטין, ובלתי מוסרי, לנסות למנוע ממיליארדי בני אדם עניים לשפר את רמת חייהם. האנושות תכפיל או תשלש את צריכת האנרגיה הכוללת שלה עד שנת 2050 , לא ניתן למנוע זאת.  אנו זקוקים לטכנולוגיה שתספק לנו את צרכי האנרגיה הגדולים תוך יצירת כמות קטנה ביותר של פליטות פד"ח אפשריות. מרק לינאס משער, או מנחש, שהדבר צריך לכלול שיפורים ביעילות האנרגטית, מקורות מתחדשים (שמש ורוח), אנרגיה גרעינית (אבל מהדור הבא) ולכידת פחמן. חייבים להגביר את המאמצים והמימון במחקר ופיתוח טכנולוגי. בנוסף הוא ממליץ על החלת מחיר על הפליטות (מס פליטות או מכסות סחירות).

הנה דעתי בנושאים אלה:

האם יש התחממות גלובאלית? כנראה שכן. האם בני אדם אשמים? לא ידוע כמה מההתחממות הקלה שיש נגרמת על ידי בני אדם, וכמה על ידי תנודות אקלימיות טבעיות.  ההתחממות אינה חורגת מתנודות אקלימיות שהתרחשו בעבר (לפני פלטות הפד"ח האנושיות). ייתכן והשפעת האדם אפסית - איננו יודעים. האם צפוי אסון אקלימי ואיום קיומי – כמו שאומר לינאס? אין שום ראיות לכך. זו אפשרות קלושה לעתיד הרחוק (אלפי שנים) ולא משהו שנמצא בטווח או באופק הטיפול האנושי.

האם יש "פתרון" לבעיה? לא ברור לגמרה שיש בכלל בעיה... פתרון, אם יהיה, יימצא, מן הסתם, בעתיד, באמצעות פיתוח מדעי וטכנולוגי (מסכים בזה עם לינאס). דבר אחד ברור: אין "פתרון" כרגע – אין כעת בנמצא מקורות אנרגיה נטולי פחמן בכמות הדרושה.

מרק לינאס מנסה להישמע הגיוני, מפייס, בלתי אידאולוגי וא-פוליטי, מגשר.  אבל  הוא מאמץ את האמונה, שאיננה לגמרה מבוססת או רציונלית, על האסון האקלימי הנורא שמאיים עלינו. כנראה שבלתי אפשרי לנתק את הוויכוח האקלימי מהמאבקים האידאולוגיים.

יעקבאין תגובות: