25 במרץ 2015

חשמל סולארי באצטדיון טדי


השבוע התבשרנו בכותרות גדולות שעומדים להתקין מערכת ייצור חשמל סולארי באצטדיון טדי בירושלים שתספק את צריכת החשמל של האצטדיון ומתקני ספורט נוספים של העיריה.  המערכת תותקן לפי הסדר "מונה נטו" של רשות החשמל. גם נאמר שהמערכת תחסוך לעירייה (לאצטדיון) כ 400 אלף ₪ לשנה.
נהדר, לא? האצטדיון מספק לעצמו את כול החשמל ממקורות עצמיים, נקיים, וגם חוסך כסף. פנטסטי!
זה כמובן בלוף.

האצטדיון לא זקוק לחשמל (כמעט) בשעות בהן השמש זורחת. האצטדיון מואר (צורך חשמל) בערב, כאשר המערכת הסולארית אינה מייצרת חשמל. אז איך הוא "מספק לעצמו את צרכיו" ? האצטדיון מוכר את החשמל שהוא מייצר לחברת החשמל במחיר הצרכן (הקמעונאי), במשך היום כאשר הוא מייצר חשמל ואינו זקוק לו, ומקבל מחברת החשמל חשמל בערב, כאשר הוא זקוק, ואינו מייצר.
ההסדר של "מונה נטו" הוא הסדר, בו רשות החשמל מכריחה את חברת החשמל לקנות את כול החשמל הסולארי המיוצר, בין אם חברת החשמל זקוקה לו באותו רגע בו הוא מיוצר, ובין אם לאו. והיא גם מכריחה את חברת החשמל לשלם ליצרן מחיר קמעונאי (כ 50 אג' לקוט"ש, או יותר, לפי תעריף תעוז) בעוד המחיר הסיטונאי (עלות החשמל לחברת החשמל) הוא רק כ 25 אג' לקוט"ש. התשלום מתבצע על ידי קיזוז המגיע לחברת החשמל עבור החשמל שהיא מספקת בערב.

עיריית ירושלים מרוויחה מההסדר (חוסכת 400 אלף ₪ לשנה בהוצאות חשמל) על חשבון שירות חינם שרשות החשמל מחייבת את חברת החשמל לתת – כלומר על חשבון כול שאר צרכני החשמל.
בנושא החשמל הירוק התרגלנו להפצת שקרים "לבנים", התרגלנו להתעלם מהמציאות ולחמם את הבטן (ליצור הרגשה טובה) בעזרת שקרים.

יעקב

כמה עולה לנו השמש - על מחירי החשמל הסולרי כאן.

אין תגובות: