21 באוקטובר 2015

"מס שמש" יוטל בספרד.


ממשלת ספרד אישרה הטלת "מס שמש" או יותר נכון: מס על אנשים שהתקינו פאנלים סולאריים לשימוש עצמי (בהספק של יותר מ 10 KW). גביית המס תחל תוך 6 חודשים – לפי הודעה של משרד התעשייה, האנרגיה והתיירות בספרד.

מטרת המס – לפי משרד האנרגיה – היא שמשתמשי האנרגיה הסולארית יישאו בחלק הראוי של הוצאות ההקמה והתחזוקה של רשת החשמל הכללית. החשמל של השמש זמין רק כ 20% מהזמן. בעלי הפאנלים משתמשים ברשת החשמל הרגילה, כדי לקבל חשמל במשך 80% מהזמן.  לכן הם צריכים לשאת, כמו כולם, בנטל תחזוקת רשת החשמל.

אין ארוחות חינם.

יעקב

אין תגובות: