19 באוקטובר 2015

יש נפט בשפע, המשך...


ספנסר דייל הוא הכלכלן הראשי  של החברת הענקית BP  Brtitish Petroleum-  - והוא כותב מאמר על המציאות החדשה בתחום הנפט, נוכח הפקה בשיטת הפראקינג בארה"ב והירידה הגדולה במחירי הנפט בשנה האחרונה. במציאות החדשה ארה"ב מפיקה כיום כ 4.5 מיליון חביות נפט ליום בשיטת הפראקינג, דבר שלא היה קיים כלל בשנת 2010.

הוא מונה ארבע אמיתות (או הנחות) יסוד שתחום הנפט שהשתנו לחלוטין, מקצה לקצה, בעת האחרונה. ראשית – ההנחה שהנפט משאב מוגבל, ולכן – ככול שנצרוך יותר נפט הוא ילך ויאזול, ומחירו יעלה כול הזמן, בהכרח. הדבר לחלוטין הפוך. יש נפט בקרקע בכמויות בלתי מוגבלות (למעשה). המגבלה בהפקת נפט אינה מציאת החומר במעמקי האדמה, אלא האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו, המאפשרים (או לא) את ההפקה, והעלות של ההפקה. שני הדברים הולכים ומתקדמים ומתייעלים עם הזמן. הטכנולוגיה משתפרת כול הזמן (ראה "פראקינג"), ועם השכלול באה גם הירידה במחיר ההפקה. ככה למשל – במשך 35 השנים האחרונות נצרכו בעולם כ טריליארד חביות נפט, אך באותה תקופה גדלו הרזרבות המוכחות (של נפט בר הפקה, באדמה) בעוד טריליון חביות. במילים אחרות: על כול חבית נפט שנצרכה "התגלו" (או הפכו לזמינות) שתי חביות חדשות. מסקנה: אין מחסור בנפט באדמה. אם אי פעם בעתיד נפסיק (או נקטין) את הצריכה בנפט, זה לא יהיה בגלל מחסור אלא בגלל מקור אנרגיה אחר, יותר טוב וזול, שיימצא בעתיד, אולי.
שנית, אומר דייל, אנו ניאלץ להשאיר את האנרגיה הפחמית (פחם, נפט וגז), או חלקה, באדמה, בגלל בעיית האקלים. זו הערכתו. אני לא חושב כך. ייתכן ויהיה צמצום בצריכת הפחם, כשחלק מהפחם מוחלף בגז (כפי שהנפט הוחלף בפחם ב 30 השנים האחרונות). אבל, כול עוד לא יהיה תחליף סביר (ואין כרגע) אנו נמשיך להפיק את האנרגיה הדרושה לנו מנפט וגז וגם מפחם (בכמויות מוקטנות).

שינוי שלישי חל בגמישות אספקת הנפט. הטכנולוגיה החדשה יישמה עקרונות של ייצור המוני (של מתקני הפקה) ושימוש חוזר בהם, דבר שמאפשר להקטין או להגדיל את התפוקה במהירות בתגובה להקטנה או גידול בביקוש.

שינוי רביעי הוא בכיוון הזרימה של הנפט בעולם. בעוד בעבר זרמו כמויות גדולות של נפט מהמזה"ת ל"מערב" – הרי שה"מערב" (קרי ארה"ב) זקוקה פחות ופחות לייבוא נפט. ארה"ב נמצאת קרובה להשגת "עצמאות אנרגטית" – דהיינו – אספקה עצמית של כול האנרגיה הדרושה לה. דבר זה היה בגדר חלום, או אוטופיה לפני עשור, אולם הוא עשוי להיות למציאות כבר ב 2020-25. עיקר הגידול בצריכת הנפט, בעולם, יתרחש באסיה (סין, הודו ושכנותיהן). הנפט יזרום מזרחה. יש לשער שגם האחריות הביטחונית לאבטחת זרימת הנפט תעבור מזרחה (מארה"ב לסין). השיפור במאזן התשלומים של ארה"ב, הנובע מקיטון ייבוא הנפט ישנה אף הוא את פני הכלכלה העולמית.

קטעים קודמים שלנו על נושא שפע הנפט (והגז והפחם) תמצאו כאן.

לא לדאוג.

יעקב

אין תגובות: