26 באוגוסט 2016

סוגרים את התחנות הפחמיות 1-4 בחדרה.

שר האנרגיה הודיע החלטתו על סגירת יחידות הייצור הפחמיות 1-4 בתחנת הכוח בחדרה. זהו מהלך שארגונים ירוקים ואחרים "נאבקו" למענו והמשרד שהגנת הסביבה המליץ עליו. זה מהלך סביר ונכון.
היחידות 1-4 החלו לעבוד בשנים 1982-84, ולכן, תהיינה, במועד הסגירה המתוכנן, ב 2022 , בנות 38-40 שנה. אורך החיים המועיל של תחנת כוח הוא כ 35 שנה, ולכן הן עשו את שלהן והגיע זמנן להסגר. ניתן היה להאריך את חיי היחידות האלה, אבל הדבר היה כרוך בהשקעות גדולות לשיפוץ ומודרניזציה, שכנראה לא כדאיות מבחינה כלכלית. יותר כדאי לבנות תחנות חדשות. ליחידות הייצור 1-4 היה כושר ייצור של 360 MW  כ"א, כלומר ס"ה כ 1440 MW  שהם בערך 10% מכושר הייצור של חברת החשמל. כושר הייצור הכולל של חברת החשמל, בסוף 2015, היה 13,600 MW, וכושר ייצור נוסף של 3700 MW מספקות תחנות כוח פרטיות (כושר הייצור של היחידות 1-4 הוא כ 8% מכושר הייצור של ישראל). צריכת השיא של חשמל הייתה פחות מ 13 GW, כך שכושר הייצור מכסה את צריכת השיא עם מרווח בטחון של מעל 20% כמו שצריך כדי להבטיח בטחון אנרגטי.

התכניות לעתיד – לכושר ייצור שיחליף את היחידות שתסגרנה - עדיין לא מגובשות. השר שטייניץ אמר שהיחידות תסגרנה עם חיבור מאגרי תנין, כריש ולוויתן לחוף. כלומר: סגירת התחנות הפחמיות מותנית בהבטחת אספקה סדירה של גז, דבר שתלוי בפיתוח שדות הגז החדשים והנחת צינור גז שני לחוף. כידוע מתעכבת הנחה צינור שני לחוף בשל התנגדות ציבורית (בעיקר ארגונים "ירוקים") יותר מ חמש-שש שנים, וכך גם התעכב מתווה הגז שאמור לאפשר פיתוח שדות גז נוספים. אחד הגורמים העיקריים בעיקוב מתווה הגז היה השר שטייניץ עצמו, עם מינוי וועדת ששינסקי בזמנו. האם יוסרו ההתנגדויות ואפשר יהיה להתחיל בפיתוח שדות גז חדשים והנחת צינור שני לחוף? לא ברור, וגם לא ברור כמה זמן הדבר יימשך. אבל, זה חיוני לא לסגור את התחנות הפחמיות כול עוד אין בטחון מלא באספקת גז סדירה. אני מנחש שכרגיל, יהיו עיכובים, והתחנות הפחמיות תמשכנה לעבוד עד 2025-30.

השר שטייניץ אמר גם שתחנות הכוח הגזיות החלופיות שתוקמנה (על מספר התחנות ומועד הקמתן עוד אין החלטה) – תוקמנה על ידי גורמים פרטיים ולא על ידי חברת החשמל – זאת בהמשך המגמה החיונית של צמצום המונופול של חברת החשמל. עוד החלטה חיובית שהוצאתה לפועל לא מובטחת.

סוגיית זיהום האוויר: היחידות שתסגרנה פעלו בטכנולוגיה מיושנת, ופלטו זיהום לאוויר (תחמוצות גפרית, חנקן וחלקיקי פיח) בכמויות די גדולות. לעומתן – הותקנו ביחידות 5 ו 6 בחדרה, שהן יחידות פחמיות יותר חדשות (שתמשכנה לעבוד)  סולקנים שתפקידם לסלק את הזיהום מגזי הפליטה של התחנות. כנ"ל בתחנת הכוח באשקלון. סולקנים מאפשרים לתחנות כוח פחמיות להקטין מאד את פליטת הזיהום לאוויר – לרמה סבירה. הביעה הייתה שהתקנת סולקנים יקרים, לאחר מעשה, ביחידות 1-4 לא הייתה כדאית מבחינה כלכלית. בשביל אותו כסף (או פחות) כדאי יותר לבנות תחנת כוח חדשה. התחנות הגזיות פולטות הרבה פחות מזהמים לאוויר ואינן זקוקות לסולקנים (או – הסולקנים שלהן, שמותקנים מראש בעת הבנייה, הרבה יותר זולים).

בעיה כלכלית אחרת היא שהפחם עדיין יותר זול מהגז – כדלק – וייצור החשמל מפחם יותר זולה מייצור מגז, למרות שהגז "ישראלי". אבל, אנחנו, ב"ה, לא מדינה ענייה, ויכולים להרשות לעצמנו, וצריכים, לשלם יותר עבור אוויר נקי יותר. וייתכן גם שמחיר הגז ירד בעתיד עם פיתוח שדות גז חדשים, הן אצלנו (כריש, תנין ולווייתן) והן בקפריסין ומצריים.
מאשליה אחת צריך להיזהר. בבדיקה שפרסם המשרד להגנת הסביבה הם מסתמכים על ה"יעדים הלאומיים" עליהם החליטה ממשלת ישראל, להתייעלות אנרגטית והגברת ייצור אנרגיה מתחדשת. ההתייעלות האנרגטית תביא לירידה בביקוש לחשמל (ככה טוענים), ואילו המקורות המתחדשים יביאו, כביכול להקטנת הצורך בתחנות כוח גזיות שיחליפו את הפחמיות. אל תסמכו על זה. אלו "יעדים" שאין מאחוריהם ממש, וכמו כול ה"יעדים" – משאלות הלב – הם לא יושגו – למרות שיש החלטת ממשלה רחמנא ליצלן. חוץ מזה – השמש והרוח לא רלוונטיים – יש אצלנו שיאי צריכה בלילות חורף קרים, כאשר אין שמש ואין רוח. חייבים להבטיח את אספקת החשמל בכול תנאי, בלי תלות במקורות תזזיתיים (שאין לנו שליטה עליהם) כמו רוח ושמש.

בינתיים, עד 2022, יש עוד שינוי שאפשר וצריך לעשות. היום מדיניות חברת החשמל (ורשות החשמל) היא להעדיף הפעלת יחידות ייצור לפי מחיר הדלק, כדי לחסוך בעלויות. כידוע - התחנות לא פועלות כול הזמן, כי יש כושר ייצור עודף (הנחוץ להבטחה סדירה של חשמל). בהחלטתה של חברת החשמל איזה תחנות להפעיל ברגע נתון, מעדיפה חברת החשמל את התחנות הזולות ביותר – שהן הפחמיות. מצב זה צריך להשתנות. המדיניות צריכה להיות להפעיל את התחנות הנקיות יותר קודם – כלומר הגזיות, והפחמיות עם הסולקנים, ולהפעיל את הפחמיות המזהמות בעדיפות נמוכה ביותר (רק כאשר אין ברירה). בכך יצומצמו שעות הפעילות של התחנות המזהמות, מבלי לפגוע בביטחון האנרגטי.

המעבר מפחם לגז בוא הגיוני אצלנו כמו בארה"ב שם מתרחש מעבר דומה, הגז יותר נקי, ואפשרי שהוא יותר זול וזמין. לכן, החלטתו של שטייניץ, עם כול הפקפוקים ואי הוודאויות, היא נכונה.

יעקב


2 תגובות:

יאיר שפי אמר/ה...

אפשר להסב את היחידות 1 - 4 להפעלה בפסולת עירונית שנותרה לאחר שהוצאו ממנה החומרים שניתנים לשימוש חוזר או למיחזור, ובפסולת וחקלאית. למימון ההסבה של התחנות אפשר להשתמש בחלק מהיטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות בגין אותה אשפה.
להלן התכתבות שלי עם חח''י בעניין פל''א - פסולת לאנרגיה.

From: shefin [mailto:shefin@zahav.net.il]
Sent: Monday, September 29, 2014 9:15 PM
To: 'maya.manor@iec.co.il'
Subject: הפקת חשמל מפסולת

למר ניר גולדשטיין
ע' יו"ר דירקטוריון חח''י
ע"י maya.manor@iec.co.il

שלום יאיר שפי
סשה ארגוב 2
תל אביב 69620
shefin@zahav.net.il
טלפון: 6495097 03
פ ק ס: 6479178 03
29.09.2014
זבל/מגזיו המיחזור 2014/לע' יו''ר חח''י
תודה על תשובתך המפורטת מ- 28.09.2014, מספרכם 01012-004041-2014.
אני מניח שחח''י מבצעים את בדיקת הנושא בחריצות ראויה, שלגביי פרושה בדיקה של שריפת האשפה בלי הכנה מוקדמת, שאז יש לתהליך הטיפול באשפה משמעות בעלת יתרונות עצומים, לעומת הפקת "דלק" מהאשפה, שישמש לשריפה בתחנות כוח פחמית.
בשטח "חיריה" מקימים מפעל לייצור RDF, בעלות של 400 מיליון ש"ח, שישמש תחליף לפחם ו/או פטקוק בתהליך ייצור המלט בכבשנים של "נשר". לכן, נראה לי שהם עברו את שלב הבחינה של איכות החומר - RDF, שהזכרת בסעיף 5. אבל -
אישית, בעיניי זו תפיסה שגויה של הפיכת האשפה ל"דלק" להפקת אנרגיה, כי משקיעים אנרגיה רבה להעלות עת הערך הקלורי של חלק מהפסולת העירונית, שמוגדרת "פסולת עירונית מוצקה" (municipality solid waste - MSW) לרמת RDF. ומשאירים פסולת של פסולת להטמנה. ראה ס' 3 במכתבך. לא אני המצאתי את המושגים הנ"ל ואת ההבחנה ביניהם.
העולם כבר עשה צעדים מתקדמים רבים כדי להשתמש ב- MSW לשריפה ישירה להפקת אנרגיה. שוב, להלן 2 קישורים מלפני מספר שנים על הפקת אנרגיה מ- MSW.
https://www.youtube.com/watch?v=lT3JiY96z9k&list=UUvEoGPnmceF5bN9EM_p7J6w&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=z0jK-eRJPhw&list=UUvEoGPnmceF5bN9EM_p7J6w&index=13
דעתי על הטיפול בפסולת עירונית נמצאת בסרטון מלפני 6 שנים, שככל שעובר הזמן הוא מקבל חיזוקים עקב שיפורים משמעותיים באמצעים הטכנולוגיים בטיפול באשפה:
1 מכתב רדיו, פולחן הזבל. שודר ב"בדרך אל הטבע" http://www.youtube.com/watch?v=IpTYWQbHNB0


אני איני מומחה לאנרגיה, אך עסקתי באו''ש. אחד הכללים החשובים היה: אל תעשה, אפילו ביעילות, דבר שאין צורך לעשותו. אני עוקב אחרי הנעשה בעולם (ובארץ), ואני מבקש שתעיין בחומר נוסף המצ"ל: התכתבות עם העיתונאי גיל קליאן, מכלכליסט, אחרי כתבה שלו בעניין ייצור RDF בחיריה, שראיתי בה כתבת יח"צ. חיריה הפיקו כתבת יח"צ על ייצור RDF: http://www.youtube.com/watch?v=7HqV9UmoE7g . תראה שם את האקולוג של נשר מכריז ש RDF אינו מזהם.
אודה לך אם תיידע אותי על התפתחויות בנושא.
בכבוד רב ושנה טובה
יאיר שפי

איל אמר/ה...

"התייעלות אנרגטית" לא תוביל לירידה בצריכה אלא פשוט תאפשר צריכה רבה יותר בפחות כסף.
כך היה תמיד וככל הנראה ימשיך להיות.
כאשר נוכל לייצר אנרגיה מהיתוך גרעיני ככל הנראה כמות האנרגיה שנצרוך תהיה בל תאומן. מה שבטוח - לא נרד בכמות הצריכה.