28 באוגוסט 2016

הקרינה הקוסמית והאקלים.


הנטייה הטבעית (האינסטינקטיבית) היא לייחס את התנודות האקלים של כדור הארץ לפעילות השמש. ידוע שהשמש פעילה מאד, כלומר על פני השמש ניתן להבחין בעשרות, ולפעמים מאות כתמים שהם נקודות בעלות טמפרטורה יותר נמוכה. כמו כן יש התפרצויות של גזים על פני השמש ותופעות מגנטיות ואחרות. הכתמים מופיעים ונעלמים אחרי זמן מה. תצפיות וספירת הכתמים שנערכות כבר קרוב ל 400 שנה (מאז הומצא הטלסקופ) הראו שיש תקופות של יותר כתמים ותקופות של פחות כתמים, והן מתחלפות במחזוריות קבועה של כ 11 שנה.

כנגד ההשערה על השפעת השמש הלכו המדענים החממיסטים (אלה שמאמינים שהדבר המכריע הקובע את האקלים הוא ריכוז הפד"ח) ומדדו את ההבדל בין עוצמת הקרינה של השמש (כמות החום שמגיעה לכדור הארץ) בין שיא המחזור של השמש לשפל, ומצאו שהוא קטן מאד, ואינו יכול להשפיע על האקלים.
קבוצה אחרת של חוקרים, בראשם המדען הדני הנרי סוונסמרק והאסטרו-פיסיקאי ניר שביב מהאוניברסיטה העברית העלו השערה שהשמש משפיעה לא רק באופן ישר, לפי כמות האנרגיה המוקרנת, אלא גם באופן עקיף, על ידי וויסות של הקרינה הקוסמית. כדור הארץ מופצץ כול הזמן על ידי קרינה קוסמית, שהם חלקיקים טעונים חשמלית (יונים) המגיעים מהחלל החיצון. ההשערה אומרת שלקרינה הקוסמית השפעה על גיבוש אדי המים שבאטמוספרה לטיפות – דהיינו – לעננים. הדבר הוכח בניסויי במעבדה. העננים משפיעים על האקלים, כי הם מחזירים חלק מקרינת השמש לחלל.

הקרינה הקוסמית מושפעת מהשמש. השדה המגנטי של השמש מגן על כדור הארץ מפני פגיעה של קרינה קוסמית. התנודות בשדה זה (מחזורי השמש) משפיעות על כמות הקרינה הקוסמית שחודרת לכדור הארץ, ולכן – לדברי השערה זו – על כמות העננים.

החממיסטים שוללים השערה זו וטוענים שהיא אינה מבוססת (מוכחת) מספיק.

מחקר חדש התפרסם כעת, על ידי סוונסמרק, שביב ואחרים, המראה קשר סטטיסטי ברור בין שינויים בשדה המגנטי של השמש וכמות העננים על פני כדור הארץ. מחקר זה מחזק את השערת סוונסמרק ושביב.
אחת השאלות המרכזיות בוויכוח על ההתחממות הגלובאלית היא שאלת הייחוס – attribution – כלומר: מה גורם להתחממות האקלימית שנצפתה. ה IPCC, בלשון זהירה וחמקמקה אומר ש:"כמעט וודאי שמרבית (יותר מחצי) מההתחממות נגרמה על ידי גזי החממה". "מדענים" (תועמלנים) חממיסטים טוענים כול הזמן שכול ההתחממות נגרמה כולה על ידי גזי החממה של בני האדם. הספקנים טוענים שחלק ניכר מההתחממות (אולי 50% - אולי יותר) היא תוצאה של תופעות טבעיות ומחזוריות שאינן קשורות לבני האדם או לגזי החממה. המחזורים של כתמי השמש היא אחת התופעות הטבעיות האלה.

המחקר החדש של סוונסמרק ושביב מחזק את הסברה שהשמש משפיעה על האקלים לא רק בדרך הקרינה הישירה אלא גם בדרך הוויסות של הקרינה הקוסמית. גזי החממה אינם הדבר היחידי (וייתכן שגם לא המכריע) המשנה את האקלים.

יעקב

אין תגובות: