9 במרץ 2010

הפרט הקטן אודות הפד"ח מעשי ידי אדם

באיור מעל הציג מכון הריטג' את החלק היחסי של פחמן דו-חמצני, אותו גז חממה, אשר לדברי החממסיסטים מאיים על שלום העולם כתוצאה מפעילות אנושית.  האיור המורכב מ-100 קוביות מייצג את כלל גזי החממה (שאגב, אדי מים הם מן המשפעים יותר בהם ונמצאים בכמות גדולה יותר). רכיב הפד"ח הינו 3.62 אחוזים מכלל גזי החממה, ומתוכם התרומה האנושית הינה 3.4 אחוזים.

מעניין שהמספרים הללו שהיו אמורים להיות נחלת כל מתעניין "ירוק" אינם ידועים כלל.

אין תגובות: