26 באפריל 2010

יום כדור הארץ בן 40.

השנה, ב22 באפריל, צוין יום כדור הארץ ה 40. התנועה המודרנית לאיכות הסביבה נוסדה למעשה בשנת 1970. לפני 40 שנה השתתפו כ 20 מיליון אמריקאים בטכסים והפגנות של יום כדור הארץ הראשון. ביום ההוא התאחדו למעשה קבוצות שונות שהיו פעילות למען מטרות ספציפיות והפכו לתנועה פוליטית גדולה – למען איכות הסביבה.

הישגיהם, מאז ועד היום, ניכרים, בכמה תחומים. התחום הראשון הוא הפחתת הזיהום בפליטות של כלי רכב. הקונגרס (בארה"ב) העביר ב 1970 את חוק "האוויר הנקי". החל מ 1975 הותקנו בכול המכוניות ממירים קטליטיים אשר הפחיתו את הפליטה של גזים מזהמים מהמכוניות בכ 95-99% .
באותה שנה הוקמה EPA – הסוכנות להגנה על איכות סביבה.  היא אסרה את השימוש ב DDT וחומרי הדברה חזק אחרים. לאיסור הזה היו גם תוצאות טובות וגם פחות טובות. הוא מפחית את הזיהום הסביבתי, אולם – האיסור הגורף מנע מהאנושות כלי יעיל למלחמה ביתושים מעבירי המלריה, וגורם, לפי הערכות מסוימות, למיליון קורבנות מדי שנה, ממלריה.
בתחומים אחרים: שטחים נרחבים של יערות, מים וביצות הוכרזו כשטחי שימור בארה"ב, ונשמרו במצבם הטבעי. שטחים מיוערים שמרו על היקפם מאז 1910, ואין בירוא של יערות. שטחי מים וביצות אפילו נמצאים בעלייה. הממשלה הפדראלית מנהלת כ 27% משטח המדינה כשטח טבעי לשימור.
מאז 1980 ירד הזיהום של 6 גזים מזהמים בכ 54% , למרות שהאוכלוסייה גדלה ב 34%, התל"ג ב 126% והשימוש באנרגיה ב 32%. גם הזיהום של הנהרות והאגמים פחת, למרות הגידול באוכלוסייה וברמת החיים.
הישגים אלה לא באים בחינם. הם עולים בסביבות ה 250 מיליארד דולר לשנה או כ 2% מהתל"ג לפי אומדנים שונים. האמריקאים עשירים, הם יכולים להרשות לעצמם הוצאה זו.

היו גם יוזמות שלא הצליחו, ויוזמות שהצליחו אבל גרמו נזקים.
בסך הכול ניתן לאמור שהתנועה לאיכות הסביבה רשמה הישגים נאים, ומצב הסביבה השתפר מאד בשנים אלה.
התנועה הופיעה בעיתה, ונתנה ביטוי לרצונם של אנשים לחיות בסביבה נקייה ונעימה. מצד אחד הביאה ההתפתחות התעשייתית והכלכלית המואצת לזיהום הסביבה, ומצד שני – הגבירה את העושר, ונתנה בידי האנשים את האמצעים הכלכליים והטכנולוגיים להקטנת הזיהום ושימור הסביבה.
לדעתי – המשך השימור והשיפור באיכות הסביבה אפשרי ורצוי, אבל רק ביחד עם המשך הפיתוח הכלכלי והטכנולוגי. הבסיס הכלכלי והטכנולוגי הוא שמאפשר את הפעילות וההישגים למען איכות הסביבה. צריך למצוא את האיזון בין הפיתוח והשימור של הסביבה. צריך להימנע מהעמדה הקיצונית של ירוקים רבים שמנסים לחסום הכול, כול פיתוח כלכלי או טכנולוגי חדש.

יעקב

2 תגובות:

nil אמר/ה...

צריך לזכור שההישגים האלה הם בזכות האיזון העדין בין הירוקים לתאגידים התעשייתיים, כל עוד יש איזון בין שני הכוחות האלה וכל צד צריך להתפשר ולהגיע לעמק השווה וההגיון אז ההישגים ימשכו, הבעיות מתחילות כאשר האיזון מופר ואחד הצדדים תופס את המושכות.

יעקב אמר/ה...

מלבד האיזון הנ"ל, אני גם מצפה מאירגונים ירוקים לפעול בתבונה בהגיון ובראיה מפוקחת של המציאות, לא להגזים ולא לדרוש את הבלתי אפשרי, לא להתפש לחלומות לא מציאותיים.