2 ביולי 2011

גם במשרד האוצר מבינים שאנו נכנסים עם ראש בקיר

על פי נייר של משרד האוצר שניתח את ההשלכות הכלכליות של החלטת הממשלה הצפויה ביום ראשון הקרוב מסתבר כי צפויה:

עלות שנתית נוספת של 4.04 מיליארדי ₪ הממומנת על ידי תעריף החשמל.
ישום ההחלטה תוביל לעלייה הדרגתית של  15-20% בתעריף החשמל. 
המשמעות הכספית של עליית תעריפי החשמל בכ-20% הינה תוספת של 720 ₪  בחשבון החשמל השנתי בממוצע.  
כיום התעריף של האנרגיה הסולארית מסבסד בעיקר את יצרנים זרים .
הלכה למעשה ברכיב העלויות של מתקנים פוטו וולטאים כ- 90% מהווים עלות הפאנלים והממירים ורכיבים אלו כלל אינם מיוצרים בישראל ולא נראה כי קיים יתרון יחסי בייצורם כאן. 
ירידת העלויות הצפויה בתחום מחד והמחויבות ארוכת הטווח לתעריפים כלפי היזמים באנרגיה סולארית מנגד, מחדדים את הנזק הקיים בהענקת מכסות בהיקף נרחב בעיתוי זה.

על כך ניתן להוסיף שגם אחרי כל המאמצים והמחירים המופקעים הללו לא נקבל חשמל ירוק ביעד של עד 5-10% ממשק החשמל בישראל...

אין תגובות: