7 ביוני 2013

תנודות אקלימיות חדות בסוף הפליסטוקן.

הגיאולוג (בדימוס) ד"ר דון איסטרברוק מפנה את תשומת לבנו לתנודות חדות באקלים (התחממות והתקררות) שהתרחשו בסוף עידן הקרח האחרון, בתקופה שבין 11500 ל 15000 אלף שנה אחורה מהיום. על התנודות האלה אנו למדים ממדידת היחס בין האיזוטופים O16 ו O18 בבועות האוויר שכלואות בשכבות הקרח של גרנלנד.

הגרף הזה מציין את מדידות היחס של O18, הכיוון כלפי מעלה הוא חם יותר, תקופות חמות נצבעו באדום, קרות – בכחול. הגרף הבא מראה את תרגום הנתונים למושגי טמפרטורה.


אנו רואים את תקופת בולינג, למשל, של התחממות חדה ופתאומית, בשיעור של כ 12 מעלות צלסיוס, תוך תקופה קצרה, של מאות בודדות של שנים. במשך התקופה הזו היו כמה אירועים של התחממות חדה והתקררות חדה לא פחות, תוך זמן קצר.

גם בתוך התקופה שנקראת "דריאס הצעיר", תקופה שנמשכה בין 12800 שנים ל 11800 שנים לאחור היו מספר רב של אירועים של עלייה וירידה בטמפרטורות. הנה ציור מוגדל של התנודות בדיאס הצעיר:


הגרפים למעלה צוירו על פי נתונים של יחסי O18, כפי שנמדדו בדגימות קרח שנקדחו בקרחון של גרנלנד. אבל, העובדה של התנודות הגדולות בטמפרטורה מוצאת אישור השרידים גיאולוגיים של משקעי סלעים. תנודות הטמפרטורה לוו בנסיגה והתקדמות מחדש של הקרחונים. שכבות סלעים ומורנות שנמצאו במקומות רבים בעולם מאשרים את תנודות הטמפרטורות הנ"ל, וגם – שהתופעה הייתה כלל עולמית ולא רק בגרנלנד.

הסיבות לתנודות אלה אינן ידועות.

מסקנות:
התנודות האלה, בעבר, לא נגרמו על ידי פד"ח שפלטו בני אדם... שיכור התנודות הוא בסביבות פי 20 מאשר ההתחממות שטוענים שנגרמה בשנים האחרונות על ידי בני אדם.
ההתחממות/התקררות גם לא נגרמה על ידי אירועים חריגים, כמו למשל – התפרצויות וולקניות, בגלל שהתנודות לא היו חד פעמיות אלא חזרו על עצמן במשך תקופה ארוכה. התנודות גם לא נגרמו על ידי שינויים אורביטליים (מחזורי מילנקוביץ), כי הן היו חדות ומהירות מדי ביחס למחזורים אלה.

אחת הטענות המרכזיות של החממיסטים היא שקצב ההתחממות בסוף המאה ה 20 (בימינו) הוא מהיר מאד, וחסר תקדים. ובכן – לא נכון. יש תקדים, שבתקופה לא כול כך רחוקה, התרחשו שינויי אקלים חדים ומהירים הרבה יותר מאשר בימנו. והם לא נגרמו על ידי בני אדם, אלא על ידי סיבות טבעיות, לא ידועות. זה מעמיד בספק גדול גם טענה אחרת של החממיסטים שלא ניתן להסביר את ההתחממות הגדולה והמהירה (כביכול) של ימנו בלי לקחת בחשבון את האילוץ המחמם של גזי החממה.

בהערת אגב אציין שמדענים חממיסטים כמו שאקון ומרקוט מעלימים תנודות אלה במחקרי שיחזור של הטמפרטורות של העבר, ומנסים להוכיח שקצב ההתחממות המודרני הוא חסר תקדים. יש פה סתירה ברורה וחדה בממצאים. האם התרחשו תנודות טמפרטורות גדולות ומהירות, כמו שצוין למעלה, או לא התרחשו? אינני יודע מדוע החממיסטים מתעלמים מהעובדות האלה. תהליך תקין היה מחייב שינסו להסביר וליישב את הסתירה בין הנתונים השונים. נראה לי שמדעני אקלים חממיסטים מעדיפים להתעלם ממצאים גיאולוגיים.

יעקב


אין תגובות: