12 באפריל 2014

ה IPCC האם הדוח מתון או קיצוני ?


כמו שכתבנו, פתחו עיתונים רבים את התיקייה הקבועה של הפורנוגרפיה של האסונות – תמונות של אסונות טבע – שיטפונות, אדמה יבשה, בולענים ומה לא... כאשר דיווחו על דו"ח ה IPCC  האחרון. לא חשוב מה כתוב בדו"ח. העיתונאי לא טורח לקרוא אותו כי הוא יודע מראש מה יהיה כתוב. הוא משחרר כמות מסחרית של תמונות של פורנוגרפיה של אסונות, וטקסט מתאים על סוף העולם הקרב.  זה בדיוק כמו שהם משחררים כול יום כמות מסחרית של תמונות של דוגמניות בלבוש זעיר.  עיתונים צריך למכור – השיגרה ידועה.

אז מה כתוב בדו"ח ה IPCC? שאלה טובה. תלוי איפה מסתכלים כי הדו"ח גדול, ויש בו (בכוונה) הרבה מכול דבר. אבל הבעיה העיקרית היא ניפוח בלתי מוצדק של האסונות בסיכום המנהלים SPM  (summary for policymakers) . הסיכום מכיל 47 עמודים שנוסחו על ידי 200 נציגים ממדינות שונות, ש 120 מהם הם פוליטיקאים ולא מדענים. ה  SPM  הוא, אם כן, מסמך פוליטי ולא קביעת עובדות אובייקטיבית. בגלל הגוזמאות של ה SPM  התפטר פרופסור ריצ'רד טול מה IPCC  והסיר שמו מרשימת המחברים. הדו"ח המלא מכיל 2600 עמודים פלוס חומר נוסף, וחובר על ידי מאות מדענים שסקרו כ 73 אלף מאמרים מדעיים שפורסמו ב 7 השנים האחרונות. הטון של הדו"ח המלא מתון יותר, כפי שדיווחנו.

הנה כמה מהגוזמאות של ה SPM:
ה SPM  אומר שבמשך המאה ה 21 יעקרו יותר ויותר אנשים בגלל אקלים קיצוני ויהגרו למקומות אחרים ויהפכו לפליטים. לעומת זאת כתוב בדוח המלא: "הנבואות הנוכחיות על זרם גדול של מהגרי סביבה אינן נתמכות על ידי ניסיון העבר על התגובה לבצורות ושיטפונות. תחזיות לזרימה עתידית של פליטים הן חלשות. השימוש במושג "פליט אקלימי" הוא בעייתי מבחינה מדעית וחוקית". בקיצור: הנבואות הן קשקוש.
ה SPM  טוען ששינויי האקלים "מגדילים את הסיכון לסכסוכים אלימים". הדוח המלא כותב ההיפך: "המחקרים אינם מראים שיש קשר הדוק בין התחממות לסכסוכים אלימים". סכסוכים עלולים להיגרם דווקא על ידי ניסיונות להילחם בהתחממות, הגורמים למחסור. יש ניסיון ברור המראה שסכסוכים נגרמים בהקשר לחלוקת משאבי טבע.

ה SPM  מזהיר מפני פגיעה ביבולים, שעלולה להוביל לרעב, וטוען שההתחממות כבר גרמה לירידה ביבולים של חיטה, תירס, אורז וסויה. בדוח המלא נכתב שהטענות האלה אינן מתבססות על נתונים של יבולים ממשיים אלא על מודלים ממוחשבים. הנתונים הממשיים, עד כה, כפי שנאספו על ידי האו"מ, מראים עלייה גדולה ביבולים של כול התבואות. למשל – מאז 1960, היבול של תירס גדל פי 4 ושל חיטה – פי 3.
 ה SPM  טוען שנזקים ממאורעות קיצוניים הקשורים לאקלים כבר מורגשים, וייעשו יותר גדולים בעתיד. בדוח המלא נאמר שהטענות שההתחממות כבר גרמה גידול בנזקים "אינן מבוססות על שיטות מדעיות", והראיות ששינויי האקלים השפיעו על שיטפונות "הן לא חזקות". בדוח לפני שנתיים, ה IPCC  לא מצא ראיות שיש גידול בתדירות של הוריקנים וטורנדואים.

ה IPCC  ענה ל"מייל און סנדיי" וטען שהוא מטעה. ה"מייל" ציטט באופן סלקטיבי משפטים בודדים מהדו"ח המלא שמראים לכאורה סתירה ל SPM, אבל במקומות אחרים בדו"ח המלא יש ממצאים התומכים בסיכומי ה SPM. כמו שאמרתי – הדו"ח, על 2600 עמודיו, מנוסח בלשון חלקלקה ותוכלו למצוא בו מה שאתם רוצים, וגם את ההיפך. הדבר דומה לאותם 73 אלף מחקרים שעליהם מבוסס הדו"ח, בוודאי תוכלו למצוא בהם כול טענה אפשרית וגם הטענה ההפוכה. כאשר עוסקים בנבואה, הכול הולך...

דבר אחד ברור: זה לא מדע, זה משחק במילים ריקות.

יעקבאין תגובות: