27 במרץ 2012

בתי חרושת חוזרים לארה"בארה"ב היא חלוצה בניצול שיטת הפראקינג להפקת גז טבעי. ארצות אחרות עדיין לא החלו להפיק גז בשיטה זו, ממרבצים של סלעי ביטומן בתחומן. בזכות הפראקיג עלתה התפוקה של הגז בארה"ב, ומחירי הגז נפלו מאד בארה"ב ביחס לשאר העולם, ראו בגרף המצורף.

בניגוד לנפט, מחירי הגז אינם אחידים בכול העולם, כי קשה להוביל גז למרחקים. ההובלה היבשתית תלויה בתשתית של צנרת, וההובלה הימים דורשת מתקנים מיוחדים, יקרים לטעינה ופריקה, וכן – מיכליות מיוחדות. מסיבה זו מחירי הגז נקבעים בכול מקום לפי ההיצע (הכמות המופקת) והביקוש בשוק המקומי.

המחיר הנמוך של הגז מושך מפעלי תעשייה לחזור לארה"ב, הסיפור הזה מספר על שתי חברות שהחליטו להקים מפעלים חדשים בארה"ב, במקום בצ'ילה או מקסיקו. עם המפעלים באים גם מקומות עבודה. גם מפעלי הפלדה חוזרים לחיים בארה"ב בזכות הגז הזול.
הבסיס לפיתוח כלכלי ושגשוג הוא אנרגיה זולה.  
יעקב 

אין תגובות: