11 במרץ 2012

ה IPCC גמר את החיים שלו.זו דעתה של ד"ר ג'ודי קורי אותה הביעה בראיון באינטרנט. הנה קטעים מהראיון (תרגום חופשי).

האקלים משתנה תמיד. הוא משתנה גם היום, כתוצאה משילוב של גורמים טבעיים וגורמים אנושיים. הגורמים הטבעיים כוללים, בין השאר, את השמש, הרי געש ומחזורי האוקיינוסים.  הגורמים האנושיים (שנגרמים על ידי האנושות) כוללים, בין השאר, גזי חממה (פד"ח), אירוסולים ושינויי שימוש בקרקע (חקלאות וערים במקום צמחיה טבעית). הבעיה החשובה היא – מה החלק היחסי של האנשים. זו בעיה לא פשוטה.
ה IPCC קבע בדו"ח האחרון שרוב (>50%) מההתחממות נגרמת "קרוב לוודאי" (90% ודאות) על ידי גזי חממה, שהאנושות פלטה. יש ללא ספק תרומה כלשהי לגזי החממה בתהליך ההתחממות, אבל ד"ר קורי לא חושבת שרמת הוודאות (90%) של ה IPCC מוצדקת. אי הוודאות בנושא גדולה הרבה יותר מאשר IPCC מדווח.
לדעתה – "האיום לא נראה כאיום קיומי, במאה ה 21, אפילו בגרסתו החמורה ביותר". 
 לד"ר קורי ביקורת על ה IPCC. תהליך ה IPCC נתן תמריצים למדענים ל"יפות" ו"לחזק" את הקונצנזוס, יותר ויותר מדענים מטילים ספק בקונצנזוס זה ובשיטות של ה IPCC.
היא נשאלה: "מה דעתך על הדעה שהפד"ח – co2 – איננו גורם המשפיע השפעה גדולה על האקלים?"
תשובה: "אנו רתמנו את העגלה לפני הסוס. מאז 1992, כאשר נוסחה האמנה של האו"ם לשינויי האקלים שמו את צמצום פליטות הפד"ח במרכז התמונה, לפני שניתן היה בכלל להבחין בהתחממות בגלל הפד"ח. כתוצאה מכך אנו מתרכזים רק בתכנית פעולה אחת – צמצום הפד"ח. לאור אי הוודאות המדעית בדבר גודל ההשפעה של הפד"ח – ההתרכזות בפעולה אחת בלבד אינה מדיניות מבוססת ומועילה.

על ה IPCC: ייתכן שהוא גמר את תקופת חייו המועילה. נראה מה יהיה בדו"ח הבא, לדעתי המדענים משקיעים המון זמן בניסוח דוחות אלה ללא תועלת.
הגישה של האו"ם, המחפש קונצנזוס עולמי על המדע של הפד"ח כדי להשיג הסכם עולמי לצמצומו לא עובדת, ממספר סיבות. יש מגוון של פעולות אפשריות ועלינו לבחון היטב את העלות והתועלת של כול אחת. הפתרונות המעשיים הם כנראה פתרונות אזוריים ולא גלובאליים.

שאלה: מדעי האקלים טענו במשך 30 שנה שהם מנסים להציל מאות מיליוני בני אדם או אפילו את כדור הארץ כולו מסכנה קיומית. אבל, מה אם הם טועים? מאות מיליוני בני אדם סובלים מהפעולות שנעשות בשם האקלים – ממחירי אנרגיה גבוהים, מרעב, בגלל שריפת המזון שלנו כביו-דלק, ומעוני כתוצאה מבזבוז משאבים אנרגיות מתחדשות בלתי מעשיות.
למרות זאת הרשינו להם להכתיב את המדיניות, וליצור תעשייה ירוקה בהיקף של טריליון דולר, מבלי להפעיל מנגנוני בקרת איכות על המחקר האקלימי, בלי סטנדרט לבדיקת מודלים אקלימיים, בלי בדיקות מעבדה, בלי מבקר פנימי, בלי מנגנוני בקרה. כול המסקנות מרחיקות הלכת חיות רק בקרב קבוצה קטנה וסגורה של מדעני האקלים, התומכים אלה באלה.
תשובתה של ד"ר קורי (מדענית אקלים פעילה):
"אני מסכימה שיש חוסר של ביקורת ונטילת אחריות בנושא האקלים. חסרה רמת הביקורת והבדיקה שמצויים בפרויקטים הנדסיים או ברגולציה מדעית. הדבר צריך להשתנות. חייבים לקבוע סטנדרטים לאיכות הנתונים, בדיקת מודלים וסטנדרטים של ביקורת ואימות."

יעקבאין תגובות: