14 בספטמבר 2013

מדיניות האקלים של האיחוד האירופי נשחקת.


צ'כיה ביטלה את הסובסידיות הירוקות והודיעה שאספקת האנרגיה שלה תתבסס בעתיד בעיקר על הפחם המקומי. מוקדם יותר הודיעה גם פולין שהיא תשתמש במרבצי הפחם הגדולים שלה לייצור אנרגיה חשמלית, ותפסיק את הסובסידיות לשמש ורוח. גם ספרד, כידוע, ירדה מסובסידיות ירוקות. בבריטניה הקפיאה רשות החשמל את הסובסידיות עד סוף השנה.
הסנט בצ'כיה העביר חוק לביטול הסובסידיות לחשמל סולארי, והורדתם המהירה לשאר האנרגיה המתחדשת.
צעדים אלה מהווים מכה למדיניות האיחוד האירופי. הפרלמנט האירופי מקיים דיונים לקראת קביעת יעדים לצמצום הפליטות לשנת 2030.
בצ'כיה הייתה עלייה גדולה במתקני חשמל מתחדש (שמש ורוח) שנבעה מהסובסידיות הנדיבות (הכנסה גבוהה מובטחת ל 20 שנה). הוצאות אלה פגעו בכלכלה, בתחרותיות של התעשייה, ובהשקעות הנחוצות בתחנות כוח רגילות כדי להבטיח אספקת זרם סדירה.
"אנרגיה מתחדשת באמצעות תחנות קטנות ומבוזרות הן אבן היסוד של מדיניות האנרגיה של האיחוד האירופי" הצהירה וועדת התעשייה של הפרלמנט האירופי ביום ה'. נראה שצ'כיה, פולין וספרד חושבות אחרת.
לאט, לאט מבינים יותר אנשים, ומדינות את האמת ההנדסית-פיסית הפשוטה: אנרגיה מתחדשת אינה מסוגלת לספק את צרכי האנרגיה של המדינות, והכסף שמושקע בה מניב מעט מאד תועלת.

יעקב

אין תגובות: