18 באוגוסט 2014

השקעות באנרגיה ירוקה ב 2013.

הנה סיכום של ההשקעות העולמיות באנרגיה מתחדשת ("נקיה"), בשנת 2013. מדובר על השקעות "פרטיות" כלומר – של חברות מסחריות, בייצור והתקנה מתקנים של אנרגיה מתחדשת. הדו"ח לא מציין את מקור הכסף – אז אשלים אני את החסר: רוב הכסף, או כולו, בא ממענקים או הלוואות ממשלתיות, או של בנקים ממשלתיים בסין. החלק ה"פרטי" של הכסף מושקע כדי להקים מתקנים שהכנסתם מובטחת על ידי מנדטים ממשלתיים ותעריפי הזנה ממשלתיים קבועים מראש. מעט מאד מה"השקעה" (אני הייתי אומר "הוצאה") הזו מבוסס על שיקולים כלכליים – כלומר: על השקעה במשהו שמביא תועלת.
ס"ה ההשקעות העולמיות בשנת 2013:  314 מיליארד דולר. (ירידה ב 22% משנת השיא, 2011)

הנה פירוט ההשקעות:

אנרגיית רוח (תחנות רוח) – 112.4 b$. ירידה של 10% לעומת 2011.
אנרגיית שמש: 130 b$ - ירידה של 28% לעומת 2011.

אנרגיה "חכמה" – מוני חשמל ,"חכמים", ומפסקים וטרמוסטטים, מחוברים לרשת, המאפשרים לבתים ועסקים לחסוך בחשמל. קוראים לזה "מערכות ביתיות לניהול האנרגיה". זו לא השקעה בייצור אנרגיה "ירוקה" אלא השקעה במכשירים מתוחכמים המסייעים בבקרת צריכת האנרגיה. זו כנראה השקעה העומדת בזכות עצמה כי היא מביאה תועלת וחיסכון בחשבונות חשמל. אינני יודע איזה חלק מהשקעה זו ממומנת על ידי מענקים וסובסידיות ממשלתיות – ייתכן ורק חלק קטן. הדוגמה שהם מביאים בצילום – תחנת הטענה ציבורית למכוניות חשמליות, דווקא כן ממומנת כולה על ידי הממשלה או העיריה.

ההשקעה ב"מערכות ניהול אנרגיה" מפתיעה (אותי) בגודלה: 38.5 b$.

ביו-מסה – כלומר עצים ופסולת אורגנית, 9.4 b$. כמות האנרגיה המופקת מביו-מסה היא מאד קטנה, וגם יוצרת ב 50% יותר פליטות פד"ח מאשר פחם.

הידרו בקטן -  התקנת טורבינות חשמל קטנות (פחות מ 50 מגוואט) על נחלים הרריים, בלי לבנות סכרים גדולים – 7.6 b$ - השקעה מועילה וכלכלית לדעתי, במקומות מרוחקים בהרים היכן שהנחלים זורמים.
ביו-דלק – הפקת דלק מגידולי צמחים. בשם אחר: שריפת מזון. טכנולוגיה מזיקה, המבוססת אך ורק על מנדטים ממשלתיים, המפיקה כמויות זניחות של אנרגיה. 6.5 b$.

הוצאות ניהול, הנפקת רישיונות, בירוקרטיה ועורכי דין – 4.3 b$

אנרגיה גיאו-טרמית – ניצול החום של פנים כדור הארץ. טכנולוגיה מועילה, במקומות המעטים בעולם שהדבר אפשרי מבחינה גיאולוגית. 3.2 b$.

לכידת פד"ח – CCS carbon capture and storage  - ההשקעה כולה ממשלתית, על מתקנים ניסיוניים, שעד כה לא הניבו תוצאות. זו טכנולוגיה מאד יקרה שיכולה לעבוד רק במקרים מוגבלים. 1.9 b$.

ניצול גאות ושפל וגלי ים להפקת אנרגיה. הכול, עד כה, מתקנים ניסיוניים, ממומנים על ידי ממשלות. לא נראה שזה מעשי. 0.33 b$ .
דוח אחר מפרסם את הגרף שלמעלה, המדבר על השקעות של 214 b$ - כנראה הם כוללים מרכיבים אחרים בחישוב שלהם. הם טוענים שהירידה בהשקעות נובעת מירידת המחירים של לוחות השמש וטורבינות הרוח, ומבחינה פיסית, "כושר הייצור" המותקן לא קטן.

יעקב


אין תגובות: