5 באוגוסט 2014

סוף העולם לפי פדרו פרייטו.


מיהו אותו פדרו פרייטו, שהעז לפגוע בקודש הקודשים של האמונה הירוקה, ולהטיל ספק ביעילות ובתועלת שבאנרגיית השמש? האם הוא אחד מאותם הספקנים או המכחישים ריאקציונרים? האם הוא אחד מאותם רשעים, שפועלים להשמדת העולם למען בצע כסף, בשירות אקסון-מובייל או האחים קוץ'?
לא. פרייטו הוא מהמודאגים, מהמחנה הנכון, התקין פוליטית. פרייטו יש לו בלוג (בספרדית) על משבר האנרגיה והוא גם חבר מייסד בארגונים מתריעים ומטיפים. פרייטו שייך למחנה נביאי הזעם והחורבן הסביבתי, נביאי סוף העולם, המטיפים להשתנות טוטאלית (לא ברור לי מה משמעות המושג). מה דעתו של פרייטו על ההתחממות הגלובאלית? לא רלוונטי, הוא אומר (כלומר הוא מאמין, אבל זה לא רלוונטי). העולם ייחרב הרבה לפני ההתחממות. מודאגי ההתחממות הגלובאלית מנבאים את סוף העולם בגין ההתחממות, בעוד מאה או מאתיים שנה. לא רלוונטי, לדעת פרייטו, כי העולם ייחרב הרבה לפני זה, אולי בעוד 20 או 30 שנה, בגלל מחסור באנרגיה.

המחסור באנרגיה ייגרם בגלל תופעת "שיא הנפט" – peak oil. הנפט אוזל (לדעתו), העולם כבר הגיע לשיא התפוקה האפשרית, או יגיע אליה אולי בעוד 10 או מקסימום 20 שנה. העולם צורך כול שנה יותר ויותר נפט כדי לתמוך בצמיחה כלכלית ועלייה ברמת החיים, אבל המאגרים במעמקי האדמה מתרוקנים, ולכן, התפוקה העולמית החלה, או תתחיל בקרוב, לרדת בקצב מזורז. הגז יאזול גם כן, זמן קצר אחרי זה (אומר פרייטו). התעשייה שלנו, רמת החיים שלנו, שאיפות הרווחה שלנו, הרגלי החיים שלנו הכול תלוי במקור אנרגיה זול – שהוא הנפט. כאשר הנפט יאזול, בקרוב, כול זה יצטרך להשתנות, יהיה אסון, יהיה סוף העולם. ההתנהלות שלנו היום אינה ברת-קיימא.

האם יש אנרגיה חליפית? לא, אומר פרייטו. הוא בחן את אנרגיית השמש (הסולארית) , שבה תולים הרבה תקוות שתהווה מקור אנרגיה חליפי לנפט האוזל. הוא בחן אותה כמהנדס שהיה (והינו) מעורב יותר מ 10 שנים בבנייה, תחזוקה ותפעול של מתקנים סולאריים בספרד, ובקיא בכול הפרטים. הוא בחן אותה לא על פי תיאוריות או מודלים, או אמונה אידיאולוגית. הוא בחן אותה בעיניים מפוקחות של מהנדס, על פי נתונים מפורטים שנאספו במתקנים שכבר הותקנו ועובדים כמה שנים. המסקנה שלו ברורה: המתקנים הסולאריים יכולים לקום ולהתקיים רק על גבי תשתית של אנרגיה פוסילית (פחמית) – תשתית האנרגיה הקיימת. הם לא יכולים להתקיים בעולם שאין בו אנרגיה פחמית. תרומתם להחלפת הנפט או הפחם – אינה יכולה להיות משמעותית.
ומה דעתו על אנרגיה גרעינית? גם כן לא רלוונטי. יש כיום כ 440 תחנות כוח גרעיניות, המספקות כ 15% מהחשמל בעולם, שהם כ 5% מכלל צריכת האנרגיה בעולם. זה נתח לא משמעותי מבחינה כמותית, והמגמה היא לקיטון בנתח זה. מרבית התחנות הן "זקנות" ועל סף סגירה. כ 70 תחנות חדשות הנמצאות בתכנון ובנייה בעולם, לא יצליחו להחליף את התחנות ההולכות ונסגרות – נתח האנרגיה הגרעינית עומד לקטון, לפחות ב 40 השנים הבאות. אלה המספרים בשטח, לא תיאוריות על פוטנציאל עתידי אלו הן העובדות.
מה יהיה? פרייטו בטוח: סוף העולם, והוא בלתי נמנע. פרייטו דומה קצת ל"ירוקים העמוקים" נוסח פול קינגסנורת'.  אבל, בניגוד לטיפוס ההוא, של חובק העצים החולמני, פרייטו הוא מהנדס, עם הרגליים על הקרקע המעשית, המסוגל להבין נתונים ולעשות חשבון ולא רק לחלום.
מה דעתי על נבואות סוף העולם של פרייטו?
אינני יודע. אני לא נביא.

כבר כתבתי שנבואות "שיא הנפט" הן מוגזמות. יש נפט וגז, רזרבות ידועות, לכמה עשרות שנים, ונפט וגז חדשים מתגלים ומופקים, כול הזמן, בטכנולוגיות חדשות. יש פחם מספיק למאות שנים. לא יהיה סוף עולם בעוד 20-30 שנה. אני לא מתנבא מעבר לזה. אני מאמין שבני האדם יפתרו את בעיותיהם באמצעות המצאות חדשות – אבל זו אמונה, אידאולוגיה אם תרצו, מהבטן שלי. אני לא מתיימר לדעת ולנבא את העתיד.

באשר לפרייטו: ראוי לשים לב – שלמרות (או אולי בזכות, או אולי בלי קשר) השקפת סוף העולם שלו, הוא ערך חשבון מפוקח ומפורט של האפשרויות המעשיות של האנרגיה הסולארית. המסקנה שלו שרירה וקיימת: המתקנים הנוכחיים לא יכולים להיות מקור חשוב להספקת צרכי האנרגיה שלנו. הדבר עשוי להשתנות אם וכאשר יהיו המצאות חדשות מהותיות שמשנות את התמונה – כמו למשל לוח סולארי שמפיק פי שניים או שלוש או ארבע אנרגיה ליחידת שטח, מהלוחות של היום. עד אז, ההשקעה המואצת בלוחות שמש הנוכחיים, הבלתי יעילים, היא בזבוז כסף ואנרגיה.

יעקב

אין תגובות: