28 ביולי 2016

הטמפרטורות ירדו בחצי האי האנטרקטי.

מחקר חדש שהתפרסם החודש בנייצ'ר, קובע שהטמפרטורות ירדו בחצי האי האנטרקטי, ב 20 השנים האחרונות. המדענים שניתחו נתונים שנאספו בחצי האי מצאו שהייתה התחממות מהירה בין העשורים 1950-90, אבל מאז 1996 בערך השתנתה המגמה ויש ירידה בטמפרטורות, כלומר – מגמת התקררות.
בגרפים הבאים ניתן לראות מפה של האזור של המחקר (למטה), וגרף של האנומליה של הטמפרטורות (סטייה מהממוצע). ההתקררות היא ברורה, וגדולה למדי – "משמעותית מבחינה סטטיסטית" אומרים המחברים.ההתקררות חופפת את המגמה העולמית של ה"הפסקה" (pause)  או ההאטה הכללית בקצב ההתחממות העולמית, בתקופה זו ולכן היא לא ממש מפתיעה.

מובן מאליו שאפילו לפני שהחוקרים מפרטים את תוצאותיהם החורגות מהנרטיב החממיסטי התקין פוליטית הם טורחים להדגיש באלף אלפי הדגשות שהממצאים אינם סותרים את התיאוריה של ההתחממות הגלובאלית ואין להם שום משמעות בכלל. בלי הצהרת נאמנות זו לדוקטרינה השלטת אי אפשר לפרסם היום כלום.

המדענים גם יודעים היטב להסביר את ההתקררות החצופה הזאת – זה בגלל התנודות הטבעיות של מזג האוויר. כרגיל, טענתם היא שכול התחממות היא כולה בגלל גזי החממה של בני האדם, אבל כול התקררות היא בגלל תנודות טבעיות... הם גם יודעים להסביר – לאחר מעשה – בדיוק את הרוחות שגרמו להתקררות זאת. לפני מעשה הם לא ידעו על רוחות אלה, והמודלים האקלימיים ניבאו רק התחממות. כאשר לא התרחשה ההתחממות המצופה, הם מעדכנים הסבריהם בהתאם. לעולם לא תמצא תופעה שהמדענים לא יודעים להסביר. בשביל זה הם מדענים.


בשני העשורים האחרונים, בזמן שבשטח הטמפרטורות ירדו, פורסמו אינספור מאמרי הפחדה על העלייה המהירה של הטמפרטורות באזור מפתח זה, ועל האסון הנוראי שכבר מתרחש, של המסת הקרחונים ועליית פני הים.

יעקב


אין תגובות: