12 באוקטובר 2010

שינויים לטובה

לא כול שינוי באקלים הוא שלילי. התחממות קטנה באזורים הצפוניים יכולה להיות לברכה. צריך לזכור ששטחי היבשה באזורים קרים (סיביר, אלסקה, צפון קנדה) הם גדולים מאד, וששטחים נרחבים אלו שוממים מאדם בגלל הקור. קשה לדמיין שמישהו יצטער אם תהיה התחממות של מעלה או שתיים שם.

בינתיים מתפרסם סיפור המספר שההתחממות הקלה שהייתה בעשורים האחרונים כבר השפיעה, לטובה, על החקלאות בארה"ב.
בארה"ב הייתה גם עלייה של כ 7% בכמות המשקעים הממוצעת מאז 1950. העלייה בטמפרטורות ובמשקעים גרמו לשיפור בתנובה החקלאית, כלומר לגידול בתוצרת החקלאית, ובשטחים מעובדים.

הם מצטטים למשל סטטיסטיקה ששטחי הגידול של פולי סויה בדקוטה הצפונית גדלו מ 200 אלף אקר ב 1980 ל 3 מיליון היום.

אני נאלץ להביע ספק קל. שמענו אלפי טענות על השפעות אלו או אחרות של שינויי האקלים שכבר התרחשו – בדרך כלל השפעות לרעה. מרבית הטענות הן הבל הבלים. יש היסטריה המונית, אנשים מוצאים התחממות גלובאלית מתחת לכול אבן ובכול פינה חשוכה, ומייחסים לה כול תופעה אמיתית או דמיונית.

אין לי סיבה לפקפק בסטטיסטיקות על שיפור וגידול בגידולים החקלאיים. אני רק לא בטוח שזה קשור לשינויי האקלים. ייתכן שהגידול בתנובה נובע מהתקדמות באיכות הזרעים וייתכן שהגידול בשטחי העיבוד נובע מעליית מחירי התבואה בשוק. קשה לקשור את השינויים לטובה בחקלאות להתחממות הגלובאלית, בדיוק כפי שקשה לקשור את השינויים לרעה.
בכול אופן שווה לזכור – שהתחממות אינה כולה אסון.
יעקב


אין תגובות: